Expeditie-Ruhrgebiedbanner

Agenda

Bekendmaking Regio Eo Wijers-prijsvraag 04/09/2014 - Het Huis (op loopafstand van Utrecht CS) Ruimtelijke Kennis voor 2015 #6: Ruimtelijke Economie 04/09/2014 - Pakhuis de Zwijger, Amsterdam ASRE/Platform31 opleiding Stedelijke herontwikkeling 09/09/2014 t/m 16/12/2014 - Amsterdam MEER

Nieuwsbrief

RUIMTEVOLK stuurt ongeveer 15 keer per jaar een digitale nieuwsbrief. Abonnees blijven op de hoogte van alle verschenen blogs en activiteiten.


Twitter

Bloggers

Alle Bloggers

24/08/2014 - Judith Lekkerkerker

Ulrum, centrum van innoverend Nederland

In het Groningse dorp bereiden ‘bottom-up’ en ‘top-down’ de weg voor een nieuwe samenwerking.

Om een antwoord te geven op de terugloop van de leefbaarheid in het dorp start Dorpsbelangen Ulrum in 2010 het Project 2034. Vier jaar later is dit initiatief uitgegroeid van actieve bewoners die werken aan een verzameling lokale korte termijnacties tot een brede samenwerking aan het langere termijnperspectief voor het dorp. Ook wordt nu inhoud gegeven aan een structurele wijze waarop bewoners samen met overheid en woningcorporatie het dorp beheren. De kracht van de actieve bevolking vormt daarvoor de basis.... (2 Reacties)

14/07/2014 - RUIMTEVOLK

Primetime voor Facebook Urbanism!

Zijn het groeiend aantal pop-up initiatieven gewoon 'leuk', een 'slimme marketingtool', of leveren ze ook daadwerkelijk een bijdrage aan de stad? Stof om over na te denken tijdens de zomer.

Initiatieven die de stad – vaak tijdelijk – veranderen, geholpen door sociale media... (Plaats een reactie)

13/07/2014 - Maurice Hermans

IBA Parkstad: noblesse oblige!

Een Open Oproep aan ruimtelijke professionals om met creativiteit en inventiviteit bij te dragen aan de toekomst van Parkstad Limburg.

Parkstad is een stadsregio gevormd door de mijnindustrie, zowel het versnipperde landschap als... (1 Reactie)

07/07/2014 - Antoinette van Heijningen en Bob van der Zande

Bouw je eigen buurt

Een coöperatief ontwikkelmodel dat verder gaat dan een zelfbouwkavel, moestuintje of tijdelijk gebouw. Het Watertorenberaad nodigt de vakwereld uit tot (re)actie.

Zijn slimme verbindingen tussen burgerinitiatieven en professionele organisaties en personen mogelijk? Kunnen gebruikers... (Plaats een reactie)

03/07/2014 - Barend Wind, Frank Kuipers, Gert Jan Hagen en Marieke de Kogel

Verkoop corporatiewoningen alleen nog in coöperatieve vorm

De verkoop van corporatiewoningen kan bijdragen aan het oplossen van betaalbaarheids- en leefbaarheidsproblemen. Maar dan moet het wel op een coöperatieve manier gebeuren.

De verkoop van corporatiewoningen in de huidige vorm, lost problemen op de Nederlandse... (4 Reacties)

01/07/2014 - Annemarieke Aarts

Woningcorporaties: geef wijken de ruimte door keuzes te maken

In het gezwabber van de woningcorporaties gaat veel energie en geld verloren. Wijken en dorpen hebben meer dan ooit behoefte een heldere koers van hun sociale verhuurders.

In veel wijken hebben corporaties ontwikkelingen los gekregen die gemeenten niet eens durfden... (2 Reacties)

30/06/2014 - Bas Snoeker

Gemeenten benutten kracht bewonersinitiatieven onvoldoende

Hoewel gemeenten in beginsel vaak zeer positief staan tegenover bottom-up initiatieven, werpen ze onbedoeld vele obstakels op.

Van de participatiesamenleving komt vooralsnog weinig terecht. Reden? Gemeenten staan onvoldoende open voor... (10 Reacties)

23/06/2014 - Niek Mouter en Peter Pelzer

Waar is de criticus in het ruimtelijk debat?

Een analyse van RUIMTEVOLK blogs

RUIMTEVOLK vervult al meer dan vijf jaar een belangrijke rol in het Nederlandse... (9 Reacties)

19/06/2014 - Hank van Tilborg

Voor de Nederlandse RO dreigt het lot van de ‘Mickey Mouse-competitie’

De export van de Nederlandse expertise en ontwerpkracht stemt trots, maar we moeten niet vergeten dat we die ook in ons eigen land nog goed kunnen gebruiken.

Nederlandse ontwerp- en ingenieursbureaus vertonen hun beste kunsten met de oplossingen die ze... (1 Reactie)

19/06/2014 - Hanneke Luitwieler

Volop kansen voor de binnenstad

In de binnenstad van de toekomst wordt nog gewinkeld, maar ook volop gewoond en gewerkt. Menselijk kapitaal, technologie en het voetgangersperspectief bepalen de lokale kansen.

Binnenstedelijke ontwikkeling anno nu staat of valt met lokale dynamiek en ondernemende, bevlogen... (Plaats een reactie)