Zomerstop-2014 IABR_BANNER_310x200_FLAT_WT Expeditie-Ruhrgebiedbanner

Agenda

Wake up in Architecture 29/05/2014 t/m 24/08/2014 - Rotterdam IABR–2014–URBAN BY NATURE– 29/05/2014 t/m 24/08/2014 - Kunsthal, Rotterdam De (on)eerlijke stad 25/08/2014 - People’s Place, Amsterdam MEER

Nieuwsbrief

RUIMTEVOLK stuurt ongeveer 15 keer per jaar een digitale nieuwsbrief. Abonnees blijven op de hoogte van alle verschenen blogs en activiteiten.


Twitter

Bloggers

Alle Bloggers

Blog

14/07/2014 -

De zomer, primetime voor Facebook Urbanism!

Zijn het groeiend aantal pop-up initiatieven gewoon 'leuk', een 'slimme marketingtool', of leveren ze ook daadwerkelijk een bijdrage aan de stad? Stof om over na te denken tijdens de zomer.

Initiatieven die de stad – vaak tijdelijk – veranderen, geholpen door sociale media of soms met puur als doel een hit op sociale media. Dat is Facebook Urbanism. Met een korte terugblik op de RUIMTEVOLK-zomerborrel, waarbij we in gesprek gingen over dit fenomeen, gaan wij de zomerstop in. De zomer is de tijd dat overal in het land initiatieven worden genomen, van buurtcampings tot openluchtbioscopen tot gecrowdsourcete muziekfestivals. De zomer is het beste seizoen voor Facebook Urbanism. En... om daarover na te denken!... (Plaats een reactie)

Blog

13/07/2014 -

IBA Parkstad: noblesse oblige!

Een Open Oproep aan ruimtelijke professionals om met creativiteit en inventiviteit bij te dragen aan de toekomst van Parkstad Limburg.

Parkstad is een stadsregio gevormd door de mijnindustrie, zowel het versnipperde landschap als... (1 Reactie)

Blog

07/07/2014 - en

Bouw je eigen buurt

Een coöperatief ontwikkelmodel dat verder gaat dan een zelfbouwkavel, moestuintje of tijdelijk gebouw. Het Watertorenberaad nodigt de vakwereld uit tot (re)actie.

Zijn slimme verbindingen tussen burgerinitiatieven en professionele organisaties en personen mogelijk? Kunnen gebruikers... (Plaats een reactie)

Blog

03/07/2014 - ,, en

Verkoop corporatiewoningen alleen nog in coöperatieve vorm

De verkoop van corporatiewoningen kan bijdragen aan het oplossen van betaalbaarheids- en leefbaarheidsproblemen. Maar dan moet het wel op een coöperatieve manier gebeuren.

De verkoop van corporatiewoningen in de huidige vorm, lost problemen op de Nederlandse... (4 Reacties)

Blog

01/07/2014 -

Woningcorporaties: geef wijken de ruimte door keuzes te maken

In het gezwabber van de woningcorporaties gaat veel energie en geld verloren. Wijken en dorpen hebben meer dan ooit behoefte een heldere koers van hun sociale verhuurders.

In veel wijken hebben corporaties ontwikkelingen los gekregen die gemeenten niet eens durfden... (2 Reacties)

Blog

30/06/2014 -

Gemeenten benutten kracht bewonersinitiatieven onvoldoende

Hoewel gemeenten in beginsel vaak zeer positief staan tegenover bottom-up initiatieven, werpen ze onbedoeld vele obstakels op.

Van de participatiesamenleving komt vooralsnog weinig terecht. Reden? Gemeenten staan onvoldoende open voor... (8 Reacties)

Blog

23/06/2014 - en

Waar is de criticus in het ruimtelijk debat?

Een analyse van RUIMTEVOLK blogs

RUIMTEVOLK vervult al meer dan vijf jaar een belangrijke rol in het Nederlandse... (9 Reacties)

Blog

19/06/2014 -

Voor de Nederlandse RO dreigt het lot van de ‘Mickey Mouse-competitie’

De export van de Nederlandse expertise en ontwerpkracht stemt trots, maar we moeten niet vergeten dat we die ook in ons eigen land nog goed kunnen gebruiken.

Nederlandse ontwerp- en ingenieursbureaus vertonen hun beste kunsten met de oplossingen die ze... (1 Reactie)

Blog

19/06/2014 -

Volop kansen voor de binnenstad

In de binnenstad van de toekomst wordt nog gewinkeld, maar ook volop gewoond en gewerkt. Menselijk kapitaal, technologie en het voetgangersperspectief bepalen de lokale kansen.

Binnenstedelijke ontwikkeling anno nu staat of valt met lokale dynamiek en ondernemende, bevlogen... (Plaats een reactie)

Blog

15/06/2014 -

De onweerstaanbare verleidingen van de duurzame stad

Een meer duurzame circulaire benadering van de stad lonkt, zo blijkt tijdens de inspirerende bijeenkomst 'Werken aan de duurzame stad'.

De circulaire stad wint aan populariteit. Het denken in stedelijke kringlopen biedt niet... (Plaats een reactie)