Banner_Deeleconomie_by Willem Pirquinbanner bottom-up krimpgebieden publicatie1 Expeditie-Ruhrgebied-fotos-en-banner 310 banner-wiemaaktnederland

Agenda

Landschapstriënnale Lingezegen 2014 25/05/2014 t/m 21/09/2014 - Park Lingezegen, tussen Arnhem en Nijmegen De beleving van groen 24/09/2014 - Wageningen Expertmeeting Re-engineering the architect #3: de ketenarchitect 25/09/2014 - Vechtclub XL, Utrecht MEER

Nieuwsbrief

RUIMTEVOLK stuurt ongeveer 15 keer per jaar een digitale nieuwsbrief. Abonnees blijven op de hoogte van alle verschenen blogs en activiteiten.


Twitter

Bloggers

Alle Bloggers

19/09/2014 - RUIMTEVOLK

Eindelijk weer tijd voor de toekomst

De urgentie voor toekomstgericht beleid wordt steeds breder gevoeld. In een uniek momentum werken wij samen met het Jaar van de Ruimte en Agenda Stad aan inhoudelijke verkenning en brede dialoog.

De toekomst is nú, kopt de publicatie Balans van de Leefomgeving 2014 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Een oproep om niet langer vertwijfeld voort te kabbelen op de (hopelijk) laatste rimpelingen van de economische crisis, maar om vanaf vandaag te werken aan straks en later. Dit geluid klinkt steeds vaker en sterker, bij […]... (Plaats een reactie)

17/09/2014 - Hans Peter Benschop

Wetenschap moet de straat op

Direct contact tussen bewoners, wetenschappers en politici verbetert de kwaliteit van waarheidsvinding en besluitvorming, maar bovenal zorgt het voor meer vertrouwen.

De kennisinfrastructuur van de Nederlandse overheid is hopeloos verouderd. Men doet Haags... (1 Reactie)

15/09/2014 - Roeland Kreeft

Niet stoppen met bouwen

De conclusies die het Planbureau voor de Leefomgeving trekt zijn te eenzijdig. Een lokale ‘vinger aan de pols’-strategie is nuttiger.

Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt gemeenten voorzichtig te zijn met nieuwbouw, ook... (2 Reacties)

03/09/2014 - Martin van der Maas

Stadsbevoorrading is een waarde op zich

Bewoners, bezoekers, personeel én bevoorraders maken de (winkel)straat tot een levendige en veilige ruimte.

Enige jaren geleden zat ik op een mooie oktoberavond met mijn vrouw op... (3 Reacties)

24/08/2014 - Judith Lekkerkerker

Ulrum, centrum van innoverend Nederland

In het Groningse dorp bereiden ‘bottom-up’ en ‘top-down’ de weg voor een nieuwe samenwerking.

Om een antwoord te geven op de terugloop van de leefbaarheid in het... (2 Reacties)

14/07/2014 - RUIMTEVOLK

Primetime voor Facebook Urbanism!

Zijn het groeiend aantal pop-up initiatieven gewoon 'leuk', een 'slimme marketingtool', of leveren ze ook daadwerkelijk een bijdrage aan de stad? Stof om over na te denken tijdens de zomer.

Initiatieven die de stad – vaak tijdelijk – veranderen, geholpen door sociale media... (Plaats een reactie)

13/07/2014 - Maurice Hermans

IBA Parkstad: noblesse oblige!

Een Open Oproep aan ruimtelijke professionals om met creativiteit en inventiviteit bij te dragen aan de toekomst van Parkstad Limburg.

Parkstad is een stadsregio gevormd door de mijnindustrie, zowel het versnipperde landschap als... (1 Reactie)

07/07/2014 - Antoinette van Heijningen en Bob van der Zande

Bouw je eigen buurt

Een coöperatief ontwikkelmodel dat verder gaat dan een zelfbouwkavel, moestuintje of tijdelijk gebouw. Het Watertorenberaad nodigt de vakwereld uit tot (re)actie.

Zijn slimme verbindingen tussen burgerinitiatieven en professionele organisaties en personen mogelijk? Kunnen gebruikers... (Plaats een reactie)

03/07/2014 - Barend Wind, Frank Kuipers, Gert Jan Hagen en Marieke de Kogel

Verkoop corporatiewoningen alleen nog in coöperatieve vorm

De verkoop van corporatiewoningen kan bijdragen aan het oplossen van betaalbaarheids- en leefbaarheidsproblemen. Maar dan moet het wel op een coöperatieve manier gebeuren.

De verkoop van corporatiewoningen in de huidige vorm, lost problemen op de Nederlandse... (6 Reacties)

01/07/2014 - Annemarieke Aarts

Woningcorporaties: geef wijken de ruimte door keuzes te maken

In het gezwabber van de woningcorporaties gaat veel energie en geld verloren. Wijken en dorpen hebben meer dan ooit behoefte een heldere koers van hun sociale verhuurders.

In veel wijken hebben corporaties ontwikkelingen los gekregen die gemeenten niet eens durfden... (2 Reacties)