Logo Ruimtevolk klein


Wij werken aan de
nieuwe ruimtelijke praktijk

Trendverkenning
Vitaal Buitengebied
Meierijstad


Zwolse Aanpak
woningmarkt


Ruimtelijke Verkenning
Energie en Klimaat

nieuws

11 juni 2018 • RUIMTEVOLK

‘De bewoners zijn een stuk gelukkiger en mijn collega’s ook!’

In de laatste editie van Het Zoet is een artikel opgenomen over de nieuwe wijkaanpak die we vorig jaar met de bewoners en professionals in de wijk Zilverkamp in Huissen hebben ontwikkeld. Lees verder

nieuws

26 mei 2018 • RUIMTEVOLK

Jeroen Niemans bladmanager NL magazine

Jeroen Niemans is deze maand gestart als bladmanager van NL Magazine, het nieuwe magazine over stedelijke en regionale ontwikkeling. Bij NL gaat Jeroen verder bouwen aan zijn droom om een platform voor de nieuwe ruimtelijke praktijk te ontwikkelen. Lees verder

analyse

24 april 2018 • RUIMTEVOLK

Zwolse Aanpak Woningmarkt

In Zwolle werken overheden, ontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties samen aan de opgaven op de woningmarkt. RUIMTEVOLK heeft de partijen ondersteund en geadviseerd bij het totstandkomen van deze 'Zwolse Aanpak' - een actiegerichte agenda met 25 acties. Lees verder

nieuws

5 april 2018 • RUIMTEVOLK

Samen aan de energietafel

De energietransitie speelt zich af in dezelfde omgeving waar ook de woningbouwopgave, klimaatadaptatie, bereikbaarheid en vele andere maatschappelijke opgaven zich afspelen. Bij het in kaart brengen van de regionale energieopgave en duurzame energiepotentie is het daarom belangrijk om naast de Petajoules ook de ruimtelijke impact en meekoppelkansen met andere opgaven en belangen mee te nemen. Lees verder

nieuws

5 april 2018 • RUIMTEVOLK

Lessen uit de praktijk van de eerste omgevingsvisies

In kader van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft RUIMTEVOLK in 2017 en 2018 twaalf pilots (gemeenten, provincies) begeleid bij het opstellen van hun omgevingsvisie. Welke lessen kunnen we leren uit de praktijk van de eerste omgevingsvisies? Het eindrapport biedt praktische inzichten iedereen die aan de slag gaat met het opstellen van een omgevingsvisie. Lees verder

strategie

3 april 2018 • RUIMTEVOLK

Visie duurzame gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkelaar BPD wil een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzaam Nederland. Hiermee geeft de ontwikkelaar haar visie op de ontwikkeling van duurzame woningen, wijken, gebieden en regio’s, waarbij onderwerpen als energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en gezond wonen en leven samenkomen. Lees verder

analyse

3 april 2018 • RUIMTEVOLK

Energieanalyse Hardinxveld-Giessendam

De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil aan de slag met de energietransitie. Om te bepalen welke bijdrage de gemeente Hardinxveld-Giessendam kan leveren aan de ambities van de regionale energiestrategie Drechtsteden is RUIMTEVOLK gevraagd om een energieanalyse uit te voeren. Hiermee wordt de energieopgave, -potentie en ruimtelijke impact van zonne- en windenergie van de gemeente inzichtelijk. Lees verder

nieuws

26 maart 2018 • RUIMTEVOLK

Stichting DOEN en RUIMTEVOLK ondersteunen bewonersinitiatieven

Regelmatig stuiten bewonersinitiatieven op kennisvragen en is er in bepaalde fasen van het traject behoefte aan coaching en ondersteuning. Samen met RUIMTEVOLK organiseert Stichting DOEN daarom in 2018 weer een aantal Dorpenlabs. Met een Dorpenlab worden de juiste omstandigheden gecreëerd om een initiatief in een korte periode op verschillende vlakken een concrete stap verder te helpen. Lees verder