Logo Ruimtevolk klein


Wij werken aan de
nieuwe ruimtelijke praktijk

analyse

13 september 2018 • RUIMTEVOLK

Omgevingsscan Groene Steden en Dorpen

De provincie Overijssel wil werken aan meer bruikbaar groen in steden en dorpen. In dit kader laat ze een Omgevingsscan Groene Steden en Dorpen uitvoeren. Deze scan geeft een overzicht van vergroeningsprojecten die in de provincie lopen of op stapel staan. Daarnaast biedt ze handvatten om het proces naar meer bruikbaar groen in steden en dorpen te versnellen. Lees verder

strategie

13 september 2018 • RUIMTEVOLK

Regionaal ambitiedocument Lopikerwaard

De Lopikerwaard staat de komende decennia voor een aantal grote uitdagingen in de leefomgeving. Bodemdaling, klimaatverandering en de energietransitie zullen een grote impact hebben op de inrichting en kwaliteit van de fysieke leefomgeving van de Lopikerwaard. Lees verder

nieuws

11 juni 2018 • RUIMTEVOLK

‘De bewoners zijn een stuk gelukkiger en mijn collega’s ook!’

In de laatste editie van Het Zoet is een artikel opgenomen over de nieuwe wijkaanpak die we vorig jaar met de bewoners en professionals in de wijk Zilverkamp in Huissen hebben ontwikkeld. Lees verder

nieuws

26 mei 2018 • RUIMTEVOLK

Jeroen Niemans bladmanager NL magazine

Jeroen Niemans is deze maand gestart als bladmanager van NL Magazine, het nieuwe magazine over stedelijke en regionale ontwikkeling. Bij NL gaat Jeroen verder bouwen aan zijn droom om een platform voor de nieuwe ruimtelijke praktijk te ontwikkelen. Lees verder

analyse

24 april 2018 • RUIMTEVOLK

Zwolse Aanpak Woningmarkt

In Zwolle werken overheden, ontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties samen aan de opgaven op de woningmarkt. RUIMTEVOLK heeft de partijen ondersteund en geadviseerd bij het totstandkomen van deze 'Zwolse Aanpak' - een actiegerichte agenda met 25 acties. Lees verder

nieuws

5 april 2018 • RUIMTEVOLK

Samen aan de energietafel

De energietransitie speelt zich af in dezelfde omgeving waar ook de woningbouwopgave, klimaatadaptatie, bereikbaarheid en vele andere maatschappelijke opgaven zich afspelen. Bij het in kaart brengen van de regionale energieopgave en duurzame energiepotentie is het daarom belangrijk om naast de Petajoules ook de ruimtelijke impact en meekoppelkansen met andere opgaven en belangen mee te nemen. Lees verder

nieuws

5 april 2018 • RUIMTEVOLK

Lessen uit de praktijk van de eerste omgevingsvisies

In kader van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft RUIMTEVOLK in 2017 en 2018 twaalf pilots (gemeenten, provincies) begeleid bij het opstellen van hun omgevingsvisie. Welke lessen kunnen we leren uit de praktijk van de eerste omgevingsvisies? Het eindrapport biedt praktische inzichten iedereen die aan de slag gaat met het opstellen van een omgevingsvisie. Lees verder

strategie

3 april 2018 • RUIMTEVOLK

Visie duurzame gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkelaar BPD wil een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzaam Nederland. Hiermee geeft de ontwikkelaar haar visie op de ontwikkeling van duurzame woningen, wijken, gebieden en regio’s, waarbij onderwerpen als energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en gezond wonen en leven samenkomen. Lees verder