Logo Ruimtevolk klein


Iedere opgave is uniek.
Elke aanpak is anders.


Iedere opgave is uniek.
Elke aanpak is anders.


Iedere opgave is uniek.
Elke aanpak is anders.


Iedere opgave is uniek.
Elke aanpak is anders.


Iedere opgave is uniek.
Elke aanpak is anders.


Iedere opgave is uniek.
Elke aanpak is anders.


Iedere opgave is uniek.
Elke aanpak is anders.


Iedere opgave is uniek.
Elke aanpak is anders.


Iedere opgave is uniek.
Elke aanpak is anders.


Iedere opgave is uniek.
Elke aanpak is anders.


Iedere opgave is uniek.
Elke aanpak is anders.


Iedere opgave is uniek.
Elke aanpak is anders.

nieuws

28 januari 2019 • RUIMTEVOLK

Versterking team RUIMTEVOLK

Bram van den Groenendaal en Pieternella Aten hebben onlangs het RUIMTEVOLK team versterkt. Lees verder

nieuws

4 december 2018 • RUIMTEVOLK

College van GS provincie Gelderland op bezoek in Zilverkamp

Vandaag bezocht het voltallige college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland de wijk Zilverkamp in Huissen. Niet zomaar, want er kan gerust gesteld worden dat deze wijk een inspirerend voorbeeld is van een wijkaanpak nieuwe stijl. Lees verder

strategie

12 november 2018 • RUIMTEVOLK

Omgevingsschets klimaatadaptatie Kop van Noord-Holland

In de Kop van Noord-Holland werken gemeenten, waterschap, provincie en maatschappelijke organisaties aan een klimaatbestendige toekomst. De regio is gestart met het vormgeven van een gezamenlijke regionale adaptatiestrategie. In samenwerking met wateradviesbureau Nelen & Schuurmans is RUIMTEVOLK gevraagd deze partijen te begeleiden bij de eerstvolgende stap: een Omgevingsschets klimaatadaptatie. Lees verder

analyse

31 oktober 2018 • RUIMTEVOLK

Casestudie Land van Cuijk

Het platteland heeft te maken met schaalvergroting, leegstand, de wateropgave, een tanende biodiversiteit, demografische veranderingen en de energietransitie. Met de Brabantse regio Land van Cuijk als casus, werken wij aan kennis en inzicht in de manier waarop deze opgaven samenhangen en op elkaar inwerken en verkennen we mogelijke toekomstscenario’s. Lees verder

strategie

8 oktober 2018 • RUIMTEVOLK

Integrale wijkaanpak provincie Gelderland

RUIMTEVOLK adviseert de provincie Gelderland bij het vormgeven aan de wijkaanpak van de toekomst. Lees verder

nieuws

6 oktober 2018 • RUIMTEVOLK

Versterking team RUIMTEVOLK

Lees verder

strategie

6 oktober 2018 • RUIMTEVOLK

Implementatie Omgevingswet: vliegwiel voor vernieuwing

De implementatie van de Omgevingswet biedt mogelijkheden om visievorming, omgevingsbeleid, werkprocessen en organisatieontwikkeling in het fysieke domein een flinke boost te geven. RUIMTEVOLK adviseert en ondersteunt overheden hierbij. Lees verder

nieuws

5 oktober 2018 • RUIMTEVOLK

Energietransitie: 'tijd voor een dwingender overheid'

In het themadossier over de energietransitie van BPD magazine staat een interview met Sjors de Vries. Hij ziet een groeiend besef van urgentie in de samenleving, maar constateert ook dat de energietransitie het nodige van de overheden gaat eisen de komende tijd. Lees verder