Dorpenacademie
blogs

21 december 2016 • Redactie

Dit zijn ze: de meest besproken RUIMTEVOLK blogs van 2016

Ook 2016 was een boeiend jaar op het gebied van stedelijke en regionale ontwikkeling. We plaatsten weer veel inspirerende bijdragen op ons platform, zoals interessante analyses en visies met betrekking tot de positie en ontwikkeling van de Nederlandse steden, dorpen en regio's, de ruimtelijke voorwaarden van de energietransitie, 'next economy' en innovatie, de veranderende mobiliteit, de aanstaande omgevingswet, organische gebiedsontwikkeling, waardevolle initiatieven van stads- en dorpsbewoners en uiteraard de rol van de overheid. Lees verder 0

projecten

21 december 2016 • Redactie

Pilots Omgevingsvisie 2017-2018

In opdracht van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet gaat RUIMTEVOLK in 2017 en 2018 10 pilots (gemeenten, provincies) begeleiden bij het opstellen van hun Omgevingsvisie. Lees verder 0

blogs

20 december 2016 • Fleur Malschaert en Peter Pelzer

‘Slimme’ participatie begint bij de gemeente

Technologische ontwikkelingen scheppen grote verwachtingen over ‘slimme participatie’, waarbij burgers met behulp van ICT kunnen beslissen over hun leefomgeving. Maar voor écht andere vormen van participatie is ook institutionele verandering nodig. Lees verder 0

De democratie opnieuw uitvinden met de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet gaat stevige invloed hebben op de inrichting van onze ruimte de komende jaren. Toch is het nog vooral een papieren tijger, waar weinig mensen een beeld van hebben. Wij trokken het land in en formuleerden zeven kansen. Lees verder 2

blogs

8 december 2016 • Jesse Hoffman

Gebruik iconen voor de energietransitie

De energietransitie komt pas op gang als het gesprek hierover loskomt van technische beleidstaal en gekoppeld wordt aan alledaagse ruimtelijke opgaven, sociale energie en beeldbepalende iconen. Lees verder 1

publicaties

28 november 2016 • Redactie

Kernelementen van succesvolle innovatiemilieus

RUIMTEVOLK en het Planbureau voor de Leefomgeving onderzochten waarom innovatie in sommige gebieden beter gedijt dan in andere. Zes kernelementen van succesvolle innovatiemilieus. Lees verder 0

blogs

28 november 2016 • Daphne Koenders

Sleutels voor het stimuleren van innovatie

Regio's kunnen de optimale condities voor innovatie creëren, maar het succes van innovatiemilieus valt niet zomaar te kopiëren. "Dat komt voort uit het DNA van een plek. Gebieden die op basis daarvan verder bouwen, hebben een sterk profiel en zijn innovatiever." Lees verder 0

publicaties

22 november 2016 • Redactie

De Volksdijk – strategie voor een dijktransitie

Strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar. Lees verder 0