Logo Ruimtevolk klein

RUIMTEVOLK is een kennisorganisatie voor de nieuwe ruimtelijke praktijk

projecten

8 september 2017 • Redactie

Praktijkbijeenkomsten energie en ruimte

Voor het IPO verzorgt RUIMTEVOLK enkele bijeenkomsten voor provincieambtenaren rond het thema energie en ruimte. Lees verder

projecten

8 september 2017 • Redactie

Regionale energiestrategie├źn

Binnen de deal regionale energiestrategie├źn werken meerdere pilotregio's aan een regionale energiestrategie. RUIMTEVOLK verzorgt de externe communicatie van dit proces. Lees verder

projecten

8 september 2017 • Redactie

Strategie gezond stedelijk leven

De gemeente Utrecht zet in op gezonde verstedelijking. RUIMTEVOLK helpt de gemeente om deze wens en ambitie om te zetten in een basisverhaal voor de stad. Lees verder

projecten

2 september 2017 • Redactie

Verkenning Regiodeals

RUIMTEVOLK begeleidt krimp- en anticipeerregio's, provincies en Rijk bij het vormgeven van Regiodeals. Lees verder

projecten

1 september 2017 • Redactie

Verstedelijking Zuid-Holland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland doet RUIMTEVOLK onderzoek naar duurzame strategie├źn en een instrumentarium voor de verstedelijkingsopgave van Zuid-Holland. Lees verder

projecten

1 september 2017 • Redactie

Water verbindt: water in omgevingsvisies

Samen met de Unie van Waterschappen werkt RUIMTEVOLK aan een publicatie rond de rol van water in omgevingsvisies: Water verbindt. Hoe kan water bijdragen aan de grote opgaven van deze tijd en aan het verhogen van omgevingskwaliteit? Lees verder

projecten

12 augustus 2017 • Redactie

De staat van Oosterhout

Het Brabantse Oosterhout werkt aan een integrale langere termijnvisie op de ontwikkeling van de gemeente. In navolging van de studie Midsize Brabant gaat daarbij expliciet aandacht uit naar de trends die op de middelgrote stad afkomen en naar de positie van Oosterhout in de regio. De eerste stap is een analyse van het 'DNA' en functioneren van de stad en de regio. Lees verder

projecten

18 juli 2017 • Redactie

Ontwerpend onderzoek Energie en Ruimte

Samen met de bureaus Posad, NRGLab, Studio Marco Vermeulen, FABRICations, Generation.Energy en H+N+S - voert RUIMTEVOLK een ontwerpend onderzoek uit om de ruimtelijke kant van de transitie naar duurzame energie inzichtelijk te maken. Lees verder