Logo Ruimtevolk klein

Wij werken aan
de toekomst van
steden en regio's

nieuws

31 januari 2018 • RUIMTEVOLK

'Gebruik bouwopgave voor slimmere, duurzame steden'

Terwijl bouwkranen in veel steden weer de horizon bepalen, verschijnen er alarmerende berichten dat we te weinig huizen bouwen om de groeiende vraag aan te kunnen. Er klinkt een roep om één miljoen nieuwe huizen. Die aantallen kunnen we halen, stelt Jeroen Niemans van RUIMTEVOLK vandaag in Trouw, maar laten we daarmee vooral kwaliteit toevoegen aan onze steden. Lees verder

strategie

28 januari 2018 • RUIMTEVOLK

Vliegwiel binnensteden en dorpskernen Stedendriehoek

De Cleantech Regio (Stedendriehoek) zet in op levendige, schone en groene steden en kernen en wil dat doen door ook een goed verblijfsklimaat te realiseren en díe plekken aandacht te geven die dreigen te verloederen of leegstand kennen. De binnensteden binnen de regio krijgen daarbij in het bijzonder aandacht. De regio herijkt samen met RUIMTEVOLK haar ambities en doelen in kader van het programma Vliegwiel Binnensteden. Lees verder

strategie

28 januari 2018 • RUIMTEVOLK

Zwolse Aanpak Woningmarkt

De regio Zwolle groeit als kool. Dat leidt tot aantal uitdagende opgaven op de woningmarkt. Gemeente, corporaties en marktpartijen ontwikkelen gezamenlijk een strategie voor een toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige woningmarkt. Lees verder

strategie

27 januari 2018 • RUIMTEVOLK

Ruimtelijke verkenning Energie en Klimaat

In opdracht van de ministeries van EZ, IenM en BZK is een Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat (Ruimtelijke Verkenning) uitgevoerd naar de ruimtelijke aspecten van de Energietransitie. De verkenning is uitgevoerd door een interdepartementaal team vanuit de drie ministeries en ondersteund door een ontwerpcollectief van externe landschapsarchitecten en ruimtelijk ontwerpers, waaronder RUIMTEVOLK. Lees verder

nieuws

22 januari 2018 • RUIMTEVOLK

Tweede jeugd voor de bloemkoolwijk

In de wijk Zilverkamp in Huissen werken woningeigenaren, huurders én professionele organisaties samen aan een tweede jeugd voor de wijk. Deze week bieden zij hun ideeën en aanpak voor hun wijk aan aan de gemeenteraad van Lingewaard. Het is het startpunt van een nieuwe fase, waarin eigenaar-bewoners, huurders en organisaties met elkaar en de politiek samen aan de slag willen met de wijk. Lees verder

nieuws

19 januari 2018 • RUIMTEVOLK

Sociale agenda als basis voor omgevingsvisie

Het afgelopen jaar begeleidde RUIMTEVOLK in het kader van het programma Aan de slag met de Omgevingswet twaalf pilots omgevingsvisie. De komende tijd blikken we terug op de lessen van een jaar lang pilots. RUIMTEVOLK sprak met Edwin Saathof van de Gemeente Staphorst over de omgevingsvisie Staphorst voor elkaar. Een visie met sociale aspecten als uitgangspunt voor de ruimtelijke invulling. Lees verder

nieuws

10 januari 2018 • RUIMTEVOLK

Wildcards Werkplaats regionale energieaanpak

Onder de noemer Werkplaats zetten we bij RUIMTEVOLK regelmatig de deuren open: samen met een selecte groep professionals gaan we de diepte in op de vertaling van een belangrijk maatschappelijk thema in de nieuwe ruimtelijke praktijk. Tijdens de aankomende Werkplaats op 8 februari staat het thema energietransitie in de regio centraal. Lees verder

nieuws

13 december 2017 • RUIMTEVOLK

Lichten op groen voor Regiodeals

Janneke Rutgers - Het denken en handelen op regionale schaal krijgt steeds meer vorm. Of het nu gaat om stedelijke- of plattelandsregio’s: het besef dringt door dat de grote opgaven vragen om een regionale oriëntatie en aanpak. RUIMTEVOLK voerde onlangs een onderzoek uit naar de kansen van Regiodeals. De lichten staan op groen voor nieuwe regionale arrangementen tussen Rijk en regio's. Lees verder