Logo Ruimtevolk klein


Kennis voor stedelijke en regionale ontwikkeling


Wij werken samen met steden en regio's


... aan leefbare en gezonde buurten en dorpen


... de toekomst
van het wonen


... de transformatie
van (binnen)steden


... de transitie
van het platteland


... versterken van regionale samenwerking


... en versnelling van de energietransitie


Inspireren en kennis delen zit in ons DNA

nieuws

22 januari 2018 • RUIMTEVOLK

Tweede jeugd voor de bloemkoolwijk

In de wijk Zilverkamp in Huissen werken woningeigenaren, huurders én professionele organisaties samen aan een tweede jeugd voor de wijk. Deze week bieden zij hun ideeën en aanpak voor hun wijk aan aan de gemeenteraad van Lingewaard. Het is het startpunt van een nieuwe fase, waarin eigenaar-bewoners, huurders en organisaties met elkaar en de politiek samen aan de slag willen met de wijk. Lees verder

nieuws

19 januari 2018 • RUIMTEVOLK

Sociale agenda als basis voor omgevingsvisie

Het afgelopen jaar begeleidde RUIMTEVOLK in het kader van het programma Aan de slag met de Omgevingswet twaalf pilots omgevingsvisie. De komende tijd blikken we terug op de lessen van een jaar lang pilots. RUIMTEVOLK sprak met Edwin Saathof van de Gemeente Staphorst over de omgevingsvisie Staphorst voor elkaar. Een visie met sociale aspecten als uitgangspunt voor de ruimtelijke invulling. Lees verder

nieuws

10 januari 2018 • RUIMTEVOLK

Wildcards Werkplaats regionale energieaanpak

Onder de noemer Werkplaats zetten we bij RUIMTEVOLK regelmatig de deuren open: samen met een selecte groep professionals gaan we de diepte in op de vertaling van een belangrijk maatschappelijk thema in de nieuwe ruimtelijke praktijk. Tijdens de aankomende Werkplaats op 8 februari staat het thema energietransitie in de regio centraal. Lees verder

nieuws

13 december 2017 • RUIMTEVOLK

Lichten op groen voor Regiodeals

Janneke Rutgers - Het denken en handelen op regionale schaal krijgt steeds meer vorm. Of het nu gaat om stedelijke- of plattelandsregio’s: het besef dringt door dat de grote opgaven vragen om een regionale oriëntatie en aanpak. RUIMTEVOLK voerde onlangs een onderzoek uit naar de kansen van Regiodeals. De lichten staan op groen voor nieuwe regionale arrangementen tussen Rijk en regio's. Lees verder

artikelen

13 december 2017 • Kris Oosting

'Blijf energietransitie integraal benaderen'

Dat de energietransitie een grote impact zal hebben op ons landschap is bekend. Op tal van plekken wordt over die impact nagedacht, worden oplossingen verzonnen en projecten opgestart. Tegelijkertijd werken overal in het land mensen aan omgevingsvisies die de basis moeten gaan vormen voor het toekomstige omgevingsbeleid van gemeenten, provincies en het Rijk. Tijdens een rondetafelgesprek verkennen we de relatie tussen energie en ruimte en de rol die omgevingsvisies kunnen spelen bij het faciliteren en versnellen van de energietransitie. Het schuurt, maar er worden stappen gezet. Lees verder

nieuws

8 december 2017 • RUIMTEVOLK

Aan de slag in de hogedrukpan

Jeroen Niemans - Het kan verkeren. Niet lang geleden waren we druk met reductie van planvoorraad, inmiddels is het versnellen van woningbouw het devies. Daarmee ligt er een forse verstedelijkingsopgave, waarbij er spanning zit tussen kwantitatieve doelen - snel meer woningen - en kwalitatieve doelen zoals energieneutraliteit. Hoe zorg je ervoor dat je via de verstedelijkingsopgave beide ambities waar kunt maken? Lees verder

analyse

20 november 2017 • RUIMTEVOLK

Kernenfoto's West Betuwe

Ter voorbereiding op het vormen van de nieuwe gemeente West Betuwe oriënteren de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen zich zorgvuldig op de meningen en ideeën van inwoners. RUIMTEVOLK begeleidt de gemeenten bij het opmaken van de huidige stand van zaken in 26 kernen door middel van het maken van kernenfoto’s. Lees verder

analyse

17 november 2017 • RUIMTEVOLK

Woonagenda Apeldoorn

Apeldoorn staat in de top 10 van meest gelukkige gemeenten en is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. De stad groeit daardoor nog steeds en verandert tegelijkertijd door tal van economische, demografische, en maatschappelijke ontwikkelingen. Tegelijkertijd verandert de samenstelling van de bevolking en huishoudens in rap tempo. Lees verder