Logo Ruimtevolk klein
artikelen

21 december 2016 • RUIMTEVOLK

Dit zijn ze: de meest besproken RUIMTEVOLK blogs van 2016

Ook 2016 was een boeiend jaar op het gebied van stedelijke en regionale ontwikkeling. We plaatsten weer veel inspirerende bijdragen op ons platform, zoals interessante analyses en visies met betrekking tot de positie en ontwikkeling van de Nederlandse steden, dorpen en regio's, de ruimtelijke voorwaarden van de energietransitie, 'next economy' en innovatie, de veranderende mobiliteit, de aanstaande omgevingswet, organische gebiedsontwikkeling, waardevolle initiatieven van stads- en dorpsbewoners en uiteraard de rol van de overheid.

Dit laatste onderwerp genoot veel aandacht; welke rol heeft de overheid in experimenten, de energietransitie en spontane gebiedsontwikkeling? Deze discussie gaat dwars door schalen heen, denk aan: de rol van de nationale overheid, spontane ontwikkeling in de stad en innovatieve samenwerkingsvormen in dorpen. Een discussie die met de Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie in aantocht volgend jaar ongetwijfeld een vervolg zal krijgen.

Veel inspiratie bood ook de Internationale Architectuur Biënnale (IABR) in Rotterdam. Hoofdcurator Maarten Hajer had als doel er een echte debatbiënnale van te maken. En dat lukte in de Rotterdamse Fenixloods, met onder meer de RUIMTEVOLK Next Steps talkshows, maar ook online met diverse blogs. De discussies bleven niet hangen in abstracties. Dat bewijst onder meer het aangrijpende persoonlijke verhaal van Wouter Veldhuis over het belang van ontmoetingsplekken in de wijk. Zijn blog leidde op sociale media tot veel instemming en verontwaardiging.

Stijgers en dalers

Begin 2016 vond de RUIMTEVOLK Expeditie Mobiliteit van de Toekomst plaats in Arnhem, wat diverse blogs tot gevolg had. Deze gingen met name over duurzamere en meer ‘Jane Jacobiaanse’ manieren van voortbewegen. Twee ervan hebben de top tien gehaald. In zijn bekende vloeiende stijl schreef Martin van der Maas een blog over slow citieseen pleidooi voor het onderweg zijn en de moeite die daarbij hoort. Bas Breman trok naar Kopenhagen en trok daar drie lessen voor het Nederlandse fietsbeleid, kennelijk kan zelfs fietsland Nederland nog wat van anderen leren.

Een steeds belangrijker onderwerp op RUIMTEVOLK is de energietransitie en de impact daarvan op ruimte. Het komt in diverse blogs terug. Het meest gelezen blog over dit onderwerp: Sjors de Vries’ agenderende oproep aan ruimtelijke professionals om nu echt aan de slag te gaan met de energietransitie. Opvallende daler dit jaar is nieuwe technologie, een onderwerp dat eerder juist veel aandacht kreeg. Denk aan onderwerpen als de smart city, big data en smart industry. Het enige technologie-gerelateerde blog dat de top 10 heeft gehaald is Peter Pelzers duiding van de rol van nieuwe platforms: het Piketty-effect van de deeleconomie.

En dan *tromgeroffel*  welk blog kreeg de meeste aandacht op sociale media en in pageviews? De ‘winnaar’: woningzoekenden zonder status, een nuchter en grondig blog waarin Fokke de Jong en Klaas Mulder de mythe doorprikken dat de lange wachtlijsten in de sociale huursector komen door vluchtelingen.

Hieronder de meest besproken blogs op RUIMTEVOLK.nl in 2016:

 

1. Woningzoekenden zonder status

Een zeer goed gelezen longread over wachtlijsten in de huursector uit het begin van dit jaar.

Door Fokke de Jong en Klaas Mulder

 

 


 

2. De roep om een regisserende overheid

Steden en regio’s hebben in toenemende mate behoefte aan een ambitieuze en ondernemende overheid die de lijnen van het nieuwe speelveld uitzet.

Door Peter Pelzer en Sjors de Vries

 

 


 

3. 50 m2 is het medicijn

Een aangrijpend persoonlijk verhaal over het gebrek aan ontmoetingsplekken in de buurt. 

Door Wouter Veldhuis

 

 


 

4. Zeven lessen uit het experiment Oosterwold

Bewoners moeten in deze spannende gebiedsontwikkeling alles zelf doen. Wat kunnen we hiervan leren?

Door Judith Lekkerkerker

 

 


 

5. Slow cities

Een pleidooi voor de herwaardering van het onderweg zijn en de moeite die daarbij hoort.

Door Martin van der Maas

 

 


 

6. Van Onderop! Door het midden!

Dorpen zijn de bakermat van innovatieve samenwerkingen tussen overheid, burgers en bedrijfsleven. 

Door Daphne Koenders

 

 


 

7. Het Piketty-effect van de deeleconomie

Er moet meer aandacht komen voor de langetermijneffecten van de deeleconomie. 

Door Peter Pelzer

 

 


 

8. Waarom de spontane stad niet van de grond komt

Vijf redenen waarom organische gebiedsontwikkeling ondanks alle mooie woorden nog steeds niet van de grond komt.

Door Gerben Helleman

 

 


 

9. De energietransitie: dé ruimtelijke opgave met stip

Planologen en ontwerpers moeten alle zeilen bijzetten om onze energievoorziening te verduurzamen.

Door Sjors de Vries

 

 


 

10. Fietsen met visie

Nederland kan op fietsgebied veel leren van Kopenhagen.

Door Bas Breman

 

 

 


 

RUIMTEVOLK

Team RUIMTEVOLK

Team RUIMTEVOLK

www.ruimtevolk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *