Logo Ruimtevolk klein
artikelen

6 februari 2017 • RUIMTEVOLK

RUIMTEVOLK naar Utrecht

RUIMTEVOLK gaat verhuizen! Vanaf 13 maart maken we de overstap van Arnhem naar Utrecht en nemen we onze intrek op de Jaarbeurs Innovation Mile, pal naast Utrecht CS. De verhuizing is een volgende stap in de ontwikkeling van RUIMTEVOLK, waarmee we onze positie als kennisorganisatie en platform verder willen versterken. "In Utrecht kunnen we onze partners en netwerk beter faciliteren en kracht bij zetten."

Dit jaar is het tien jaar geleden dat de eerste blog op RUIMTEVOLK verscheen. Met een eigen online platform wilden we als nieuwe generatie ruimtelijke professionals de veranderende toekomst van de stedenbouw en ruimtelijke ordening actief verkennen en vormgeven. Onze missie was om de ruimtelijke vakwereld opnieuw in dienst te stellen van de grote stedelijke en regionale opgaven. Daarnaast wilden we het ruimtelijk vak veranderen van een behoudend en in zichzelf gekeerd domein naar een innovatieve en verbindende discipline.

Dat doel is nooit veranderd. Maar op dat moment had niemand durven dromen van de ontwikkeling die de organisatie sindsdien in korte tijd heeft doorgemaakt. We zijn er trots op dat RUIMTEVOLK anno 2017 een begrip in de vakwereld is en dat we een eigentijdse kennis- en netwerkorganisatie hebben gebouwd, die in co-creatie kennis en handelingsperspectieven organiseert voor een duurzame ontwikkeling van steden en regio’s. Dit doen we elk jaar via tientallen projecten, kennisprogramma’s, publieksactiviteiten en publicaties én met een uitgebreid netwerk van vele duizenden professionals.

Met de overstap van geboortestad Arnhem naar Utrecht gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Oprichter Sjors de Vries: “Met onze verhuizing naar Jaarbeurs Innovation Mile, een nieuwe innovatiehub op de meest centrale plek in Nederland, kunnen we onze partners en community beter faciliteren en kracht bij zetten. Deze plek geeft ons de ruimte die we nodig hebben voor ontmoeting en verbinding met partijen in ons eigen netwerk en met nieuwe organisaties. Daarnaast vinden we Utrecht een erg boeiende stad, waar overheid, instituties, marktpartijen en bewoners op allerlei fronten samenwerken en experimenteren met nieuwe stedelijke thema’s, zoals Healthy Urban Living. We kiezen dan ook bewust voor een locatie in het stationsgebied, een innovatiemilieu in ontwikkeling en proeftuin voor gezonde verstedelijking en groene herontwikkeling. We voelen ons al jaren door de stad aangetrokken en willen graag ons steentje bijdragen aan de duurzame transformatie van de stad.”


Foto boven:
– Utrecht vanuit de lucht Sebastiaan ter Burg CC BY SA 20

 

 

 

 

RUIMTEVOLK

Team RUIMTEVOLK

Team RUIMTEVOLK

www.ruimtevolk.nl