Logo Ruimtevolk klein

De triomf van het dorp – de wedergeboorte van de stad

Hoe kunnen dorpen en steden hun eigen perspectief creëren in tijden van demografische en economische transitie? Op 9 december organiseren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en RUIMTEVOLK in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het symposium ‘De triomf van het dorp, de wedergeboorte van de stad’. Tijdens deze bijeenkomst onderzoeken beleidsmakers, dorp- en stadmakers en wetenschappers hoe dorpen en steden zich telkens opnieuw uitvinden en hoe ze daarbij hun eigen verleden, erfgoed en ontwerp kunnen inzetten.

Veel aandacht gaat de laatste jaren uit naar de groei en toekomst van de stad. Edward Glaeser, Professor of Economics op Harvard University, sprak vijf jaar geleden zelfs over de ‘Triumph of the City’, omdat ideeën makkelijker verspreiden en de nieuwe economie meer kansen heeft in dichtbevolkte gebieden. Sindsdien struikelen de lofzangen op de stad over elkaar heen.

Maar niet elke stad in Nederland bezit de groeikracht van Amsterdam of Utrecht. Sterker nog, veel (middel)grote steden worstelen met nieuwe ontwikkelingen en hun positie in het grotere stedelijke systeem. Dorpen op hun beurt worden vaak gepositioneerd als slachtoffers van de nieuwe tijd, waarin mensen en werk naar de stad trekken en de dorpen desolaat achter blijven.

Maar steden en dorpen kunnen niet zonder elkaar. De stad heeft een groot belang bij een vitaal platteland en het platteland bij goed functionerende steden. Bovendien leert de geschiedenis dat steden, net als dorpen voortdurend groeien en krimpen. Zo vluchtte iedereen tot de jaren ’80 de stad uit, probeerde de overheid met ambitieus nationaal ruimtelijk beleid (VINEX) dit tij te keren en zien we nu weer een grote trek terug naar de stad.

De vraag ligt daarom voor hoe dorpen en steden anno 2016, te midden van allerlei economische en demografische ontwikkelingen, hun eigen perspectief kunnen creëren. Hoe kunnen steden en dorpen hun potenties en identiteit in het licht van economische en maatschappelijke transities benutten? En welke rol spelen erfgoed en ontwerp hierin? Welke concrete strategieën bieden kansen? Wat kunnen dorp en stad voor elkaar betekenen? En wat betekent dit voor de governance op lokaal en regionaal niveau?

Als vertrekpunt van het gesprek presenteert RUIMTEVOLK de eindpublicatie van het kennisprogramma Van Onderop! vol recente praktijken van economische en maatschappelijke innovatie op het platteland, dat in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is georganiseerd. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed presenteert op haar beurt een handreiking die perspectief biedt op de wijze waarop erfgoed ingezet kan worden bij demografische en economische transitie.

Sprekers

Enno Zuidema – projectleider Levende monumenten in een leefbare regio

nwa_erik_wong_th

Erik Wong -stadsbewoner en ondernemer op het platteland

Frank Strolenberg

Frank Strolenberg – programmaleider herbestemming Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Bertholet

Peter Bertholet – directeur Parkstad Limburg en mede-initiatiefnemer IBA Parkstad

Tim van Wanroij, projectleider Maastricht LAB

Tim van Wanroij – projectleider Maastricht LAB

Tom Bergevoet, temp.architecture, auteur van The Flexible City

Tom Bergevoet – temp.architecture, auteur van The Flexible City

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yana van Tienen, Projectbureau Stedelijke Ontwikkeling Doetinchem, trekker regionale team leegstand

Yana van Tienen – projectbureau Stedelijke Ontwikkeling Doetinchem, trekker regionale team leegstand

Dirk Strijker – Bijzonder hoogleraar Plattelandsontwikkeling, Rijksuniversiteit Groningen

Hans Tijl, Directeur directie Ruimtelijke Ontwikkeling Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Hans Tijl – directeur Ruimtelijke Ontwikkeling Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sjorsdevries-185x255

Sjors de Vries, directeur RUIMTEVOLK

 

 

 

 

 

 

 

Programma

 

9.30 uur
Inloop met koffie & thee

10.00 uur
Welkom en introductie op het thema

Erfgoed en krimp: een veelbelovend huwelijk en weerbarstige praktijk
Frank Strolenberg (programmaleider herbestemming RCE)

Door het midden! Nieuwe samenwerkingen in dorpen en regio’s
Sjors de Vries (directeur RUIMTEVOLK, programmamanager kennisprogramma Van Onderop!)

10.30 uur
Stad en platteland: bron van economische innovatie
Dirk Strijker (bijzonder hoogleraar Plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen)

10.50 uur
De ruimtelijke transitie van Nederlandse steden en dorpen
Hans Tijl (directeur directie Ruimtelijke Ontwikkeling Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

11.10 uur
Spelen met schalen: hoe dorpen en steden elkaar kunnen versterken
Erik Wong (stadsbewoner en ondernemer op het platteland)

11.30 uur
Gesprek met sprekers en deelnemers

12.00 uur Lunch

13.00 uur
De aanpak van krimp in Europa
Tom Bergevoet (temp.architecture, auteur van The Flexible City)

13.20 uur
Samenwerking in Parkstad Limburg & de IBA aanpak
Peter Bertholet (Directeur Stadsregio Parkstad Limburg en mede-initiatiefnemer IBA Parkstad)

13.40 uur
Groningen: tussen initiatief en institutie, periferie als proeftuin
Door Enno Zuidema (Projectleider Levende monumenten in een leefbare regio & programmaleider Woon- en leefbaarheidsplan Eemsdelta & de Marne)

14.00 uur Pauze

14.30 uur
Maastricht LAB: experimenteren met nieuwe vormen van stadsontwikkeling
Tim van Wanroij (projectleider Maastricht LAB)

14.50 uur
Achterhoek: een gebiedsaanpak voor leegstand
Yana van Tienen (Projectbureau Stedelijke Ontwikkeling Doetinchem, trekker regionale team leegstand)

15.10 uur
Gesprek met sprekers en deelnemers

16.00 uur
Wrap up en afsluiting door Frank Strolenberg en Sjors de Vries.

Borrel

Route

 

De bijeenkomst vindt plaats bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan het Smallepad 5 in Amersfoort. Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn geen parkeermogelijkheden. Voor een routebeschrijving en parkeermogelijkheden in de omgeving van ons pand verwijzen we u graag naar de website van de Rijksdienst: http://cultureelerfgoed.nl/contact/routebeschrijving-vestiging-amersfoort
wittelijn300x9

Partners

logos-partners-20161209

 

 

 

 meer agendapunten