Logo Ruimtevolk klein

Expeditie 2012: nieuw eigenaarschap in de ruimtelijke ordening

RUIMTEVOLK Expeditie is een jaarlijks terugkerend innovatiefestival voor (nieuwe) ruimtelijke vraagstukken. Dit unieke festival wordt dit jaar, ter ere van het 5-jarig bestaan van RUIMTEVOLK, voor de eerste keer georganiseerd. Het thema van de eerste editie van Expeditie is ‘Nieuw eigenaarschap in de ruimtelijke ordening’.

[DDET Lees meer]

De gehele dag staat in het teken van de kansen en nieuwe perspectieven die deze paradigmaverschuiving in de planningscultuur voor wijken, dorpen en steden met zich meebrengt. U kunt zich laten inspireren door de vele interessante keynote sprekers, maar ook door deelname aan de interactieve deelsessies of in de ‘vrije ruimte’, gereserveerd voor ideeën en bijdragen van deelnemers. Kennisuitwisseling en netwerkvorming staan centraal.
In aanloop naar het evenement wordt het RUIMTEVOLK netwerk op verschillende manieren uitgedaagd mee te denken over of een bijdrage te leveren aan het programma. Het inhoudelijk programma krijgt daarmee in de loop van de tijd steeds concreter vorm en het definitieve programma is dus pas daags voor het festival bekend.

Kortom, Expeditie is in vele opzichten een uniek evenement voor professionals in de ruimtelijke sector en verwante disciplines. Expeditie 2012 vindt plaats op donderdag 29 november 2012 van 10.00 – 17.00 uur in Trouw Amsterdam.

Lees alles over het festival op de speciale website: https://ruimtevolk.nl/expeditie-2012/

[/DDET]

Geen categorie

meer agendapunten