Logo Ruimtevolk klein

Alwin Veldboom

Functie

Junior Adviseur Jonge Honden

Contact

alwin@jongehonden.com
Alwin is een creatieve en initiatiefrijke beleids- en bestuurskundige met een focus op stedelijk omgevingsmanagement. Mensen die zich met lef inzetten voor maatschappelijke vraagstukken inspireren hem. Alwin werkt als junior adviseur bij Jonge Honden.

De democratie opnieuw uitvinden met de Omgevingswet

15 december 2016 • Alwin Veldboom, Paul Roncken en Sven van de Brug

De nieuwe Omgevingswet gaat stevige invloed hebben op de inrichting van onze ruimte de komende jaren. Toch is het nog vooral een papieren tijger, waar weinig mensen een beeld van hebben. Wij trokken het land in en formuleerden zeven kansen. Lees verder 2