Logo Ruimtevolk klein

Anne Seghers

Functie

Projectmanager, onderzoeker en redacteur

Contact

www.ruimtevolk.nl
anne.seghers@ruimtevolk.nl
06 41 31 30 55

Anne is opgeleid als stedenbouwkundige en voelt zich thuis in de meer onderzoekende en beschouwende hoek van het vakgebied. Ze wordt geboeid door nieuwe en alternatieve manieren van stedelijke ontwikkeling, aanhakend bij ruimtelijk-maatschappelijke thema’s. Ze werkt graag samen met andere disciplines - zoals sociale geografie, economie, nieuwe media, fotografie of grafisch ontwerp - om zo een andere of aanvullende blik op de opgave te kunnen bieden. Anne heeft veel ervaring met (ontwerpend) onderzoek, schrijven, het opzetten van kennisprogramma’s en het organiseren van publieksactiviteiten. In het verleden werkte ze onder andere voor het Nirov (nu Platform31) en lokale architectuurcentra. Daarnaast is ze vakredacteur voor Blauwe Kamer, vakblad voor stedenbouw en landschapsarchitectuur. Bij RUIMTEVOLK werkt ze momenteel aan opgaven rond binnensteden, omgevingsvisies en energie en is ze redacteur van het webmagazine.

Het publiek domein als grote gelijkmaker

25 maart 2017 • Anne Seghers en Sjors de Vries

Door de eeuwen heen was de stad de plek waar de werelden van arm en rijk voortdurend met elkaar in aanraking kwamen. De (semi) publieke ruimte van straten, pleinen, parken en koffiehuizen was de plek voor binding en ongedwongen ontmoeting tussen mensen van uiteenlopende sociale herkomst. Dit beeld is de veranderd. De stedeling van nu trekt zich steeds verder terug in zijn eigen bubbel, ook in de publieke ruimte. In deze longread gaan Sjors de Vries en Anne Seghers op zoek naar de gevolgen van deze ontwikkeling. Hun conclusie: er zijn nieuwe ruimtelijke strategieën nodig om ontmoeting en het doorprikken van deze bubbels in het publieke domein te stimuleren. Ze benoemen vijf opgaven voor de moderne stedenbouw en stadsplanning. Lees verder 0

Van inspiratiefase naar transpiratiefase

3 maart 2017 • Anne Seghers

Een verouderde toekomstvisie en de wens om te verkennen hoe je als overheid anders kunt werken, waren de aanleiding voor de gemeente Voorst om het eens helemaal anders aan te pakken. In aanloop naar een omgevingsvisie werd hier in 2015 een Denktank Toekomstvisie opgericht. Geen denktank vol professionals, maar eentje gevuld met bewoners en ondernemers uit de gemeente. Hoe is het de denktank vergaan? En wat heeft het Voorst opgeleverd? Lees verder 1