Logo Ruimtevolk klein

Brechtje van Boxmeer

Functie

Programmamanager en projectleider
Energietransitie
Ruimtelijke strategieën en Omgevingswet

Contact

http://www.ruimtevolk.nl
brechtje.vanboxmeer@ruimtevolk.nl
06 42 66 47 45

Brechtje van Boxmeer is programmamanager energietransitie en projectmanager bij RUIMTEVOLK. Daarvoor was ze senior projectmanager bij Procap. Zij heeft ervaring in regionale en binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, stedelijke herstructurering, herontwikkeling van monumenten en regionale samenwerkingsverbanden. Momenteel werkt Brechtje als projectmanager en coach aan de Pilots Omgevingsvisie.

Het is menens met de omgevingsvisie

De aanloop was lang, maar nu gloort de Omgevingswet dan toch echt aan de horizon. Waar ingewijden al jaren vol zijn van de grootste wetgevingsoperatie in het ruimtelijk domein van de afgelopen decennia, begint het proces nu ook in brede kring te leven. En dat is te merken. Er is veel energie, maar er doemen ook nieuwe uitdagingen op. RUIMTEVOLK nam de temperatuur op bij deelnemers aan de pilots omgevingsvisie en signaleert drie flinke opgaven. Lees verder 0

Luiken open voor de omgevingsvisie!

23 februari 2017 • Brechtje van Boxmeer

Het komend jaar begeleidt RUIMTEVOLK een tiental gemeenten en provincies bij het opstellen van hun omgevingsvisies. In het kader van ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ wordt een 2e tranche pilots uitgevoerd. De omgevingsvisie daagt het ruimtelijk domein uit om omgevingsbeleid echt integraal, gedragen en politiek te maken. Geen sinecure. Ook de startnota Nationale Omgevingsvisie maakt duidelijk dat omgevingsvisies een compleet nieuwe tak van sport is voor steden en regio's. Lees verder 0

De provincie in de hoofdrol

5 december 2011 • Brechtje van Boxmeer en Iris Vliegenberg

De provincie zal meer moeten functioneren als gebiedsregisseur en flexibele netwerker Lees verder 1