Logo Ruimtevolk klein

Brechtje van Boxmeer

Functie

Projectmanager

Contact

http://www.ruimtevolk.nl
brechtje.vanboxmeer@ruimtevolk.nl
06 42 66 47 45

Brechtje van Boxmeer is projectmanager ruimtelijke ontwikkeling bij RUIMTEVOLK. Daarvoor was ze senior projectmanager bij Procap. Zij heeft ervaring in regionale en binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, stedelijke herstructurering, herontwikkeling van monumenten en regionale samenwerkingsverbanden. Momenteel werkt Brechtje als projectmanager en coach aan de Pilots Omgevingsvisie.

Luiken open voor de omgevingsvisie!

23 februari 2017 • Brechtje van Boxmeer

Het komend jaar begeleidt RUIMTEVOLK een tiental gemeenten en provincies bij het opstellen van hun omgevingsvisies. In het kader van ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ wordt een 2e tranche pilots uitgevoerd. De omgevingsvisie daagt het ruimtelijk domein uit om omgevingsbeleid echt integraal, gedragen en politiek te maken. Geen sinecure. Ook de startnota Nationale Omgevingsvisie maakt duidelijk dat omgevingsvisies een compleet nieuwe tak van sport is voor steden en regio's. Lees verder 0

De provincie in de hoofdrol

5 december 2011 • Brechtje van Boxmeer en Iris Vliegenberg

De provincie zal meer moeten functioneren als gebiedsregisseur en flexibele netwerker Lees verder 1