Logo Ruimtevolk klein

Daphne Koenders

Functie

Stadsgeograaf en journalist

Contact

https://ruimtevolk.nl

Nieuw Zicht op Leiden

19 februari 2017 • Daphne Koenders

In de regio Hart van Holland verkennen tien gemeenten via ontwerpend onderzoek samen de weg naar energieneutraliteit. Conclusie: het kan, het biedt economische kansen, maar de ruimtelijke impact is enorm. Lees verder 2

Vervagende grenzen tussen stad en platteland

17 januari 2017 • Daphne Koenders

Tijdens het symposium 'De wedergeboorte van de stad; de triomf van het dorp' maakten sprekers en deelnemers tegenstellingen als stad en platteland, overheid en burgerinitiatief, krimp en groei ondergeschikt aan de verkenning van een nieuwe realiteit en samenwerkingen. Lees verder 0

Sleutels voor het stimuleren van innovatie

28 november 2016 • Daphne Koenders

Regio's kunnen de optimale condities voor innovatie creëren, maar het succes van innovatiemilieus valt niet zomaar te kopiëren. "Dat komt voort uit het DNA van een plek. Gebieden die op basis daarvan verder bouwen, hebben een sterk profiel en zijn innovatiever." Lees verder 0

Van Onderop! Door het midden!

8 november 2016 • Daphne Koenders

Waren dorpen al de inspirerende koplopers op het gebied van bottom-up initiatieven, nu vormen ze de bakermat van sociale innovatie en nieuwe samenwerkingen ‘door het midden’. Lees verder 1

Te koop: megastal

31 augustus 2016 • Daphne Koenders

De leegstand van boerderijen, schuren en erven stijgt momenteel explosief. Verloedering dreigt. Eigenaren en overheden op het platteland worstelen met het vraagstuk dat vraagt om lef van plattelandsgemeenten en creatieve ideeën van ondernemers. Lees verder 1

Het landschap in 2070

5 juli 2016 • Daphne Koenders

Met Challenge Landschap 2070 schetsen kennisinstellingen en ontwerpbureaus de eerste beelden van het landschap van de toekomst. Lees verder 0

De Triomf van het Dorp

11 mei 2016 • Daphne Koenders en Sjors de Vries

Innovatie vindt niet alleen plaats in steden. Mede onder invloed van economische en demografische ontwikkelingen wordt juist in de regio's volop geïnvesteerd in maatschappelijk en economische innovatie. Lees verder 0

De ruïne als alternatief voor sloop van boerderijen

5 april 2016 • Daphne Koenders

“In Frankrijk rijd je om voor een ruïne, maar in Nederland worden monumenten onder een stolp gezet” Lees verder 2