Logo Ruimtevolk klein

Fleur Malschaert

FunctieContact

fleurmalschaert@gmail.com.
Fleur Malschaert is een innovatiewetenschapper met een interesse in nieuwe vormen van participatie, technologie en duurzaamheid. In 2016 studeerde zij af aan de Universiteit Utrecht met een masterscriptie waarin zij verschillende participatieplatforms in Nederland vergeleek.

‘Slimme’ participatie begint bij de gemeente

20 december 2016 • Fleur Malschaert en Peter Pelzer

Technologische ontwikkelingen scheppen grote verwachtingen over ‘slimme participatie’, waarbij burgers met behulp van ICT kunnen beslissen over hun leefomgeving. Maar voor écht andere vormen van participatie is ook institutionele verandering nodig. Lees verder 0