Logo Ruimtevolk klein

Flip Krabbendam

Functie

Architect

Contact

flipkrabbendam@yahoo.com
Flip Krabbendam is architect en actief in de Landelijke Vereniging Centraal Wonen. In zijn promotieonderzoek 'Betrokkenheid' stonden collectieve woonvormen en ontmoeting tussen bewoners centraal.

Terloopse contacten voor een veerkrachtige stad

Kun je toevallige voorbijgangers prikkelen om met elkaar over publieke vraagstukken te spreken - vraagstukken die het belang van het individu of de eigen groep overstijgen? Uit onderzoek blijkt dat hoe meer burgers betrokken zijn bij de vraagstukken die ons allemaal aangaan, hoe veerkrachtiger een samenleving is. Het is echter nog niet zo eenvoudig om hier ruimte voor te maken. Henriëtta Joosten en Flip Krabbendam vragen zich af het idee van ‘triangulation’ kan helpen. Lees verder