Logo Ruimtevolk klein

Janneke Rutgers

Functie

Projectleider en onderzoeker
Regionale ontwikkeling
Dorpen en platteland

Contact

www.ruimtevolk.nl
janneke.rutgers@ruimtevolk.nl
06 41 31 30 59

Janneke is projectmanager en onderzoeker dorpen en regionale ontwikkeling bij RUIMTEVOLK. Haar affiniteit ligt op het snijvlak van vraagstukken rondom de ruimtelijke (plattelands-) ontwikkeling en governance. Janneke heeft zich gespecialiseerd in regionale samenwerkingsprocessen in regio’s die te maken hebben met demografische veranderingen (bevolkingsdaling, vergrijzing). Ze verdiept zich naast de geografische en bestuurskundige aspecten in de ‘zachte’ culturele en sociale factoren binnen de samenwerking en schakelt graag tussen de schaal van de leefgemeenschap (dorp) en het regionale gedeelde belang. Janneke is stedenbouwkundige en werkt momenteel aan een promotieonderzoek naar regionale samenwerking in Nederlandse krimpende plattelandsgebieden. Janneke is het aanspreekpunt van de Dorpenacademie, het kennisprogramma Van Onderop! en organiseert diverse Dorpenlabs.

Regiodeals: koppeling tussen nationale en regionale agenda’s

15 mei 2017 • Janneke Rutgers en Sjors de Vries

Het denken en handelen op regionale schaal krijgt steeds meer vorm. Of het nu gaat om stedelijke regio’s of plattelandsregio’s: gestaag dringt het besef door dat de grote maatschappelijke opgaven vragen om een regionale oriëntatie en aanpak. In veel Nederlandse regio’s worden deze opgaven en nieuwe perspectieven actief onderzocht en vormgegeven. Om kansen daadwerkelijk te kunnen benutten en de uitvoering kracht bij te zetten, moeten nationale en regionale agenda’s beter op elkaar worden afgestemd. Een nieuw arrangement tussen regio’s en Rijk biedt kansen: de Regiodeal. Lees verder 0