Logo Ruimtevolk klein

Jesse Hoffman

Functie

Postdoctoraal Onderzoeker

Contact

j.g.hoffman@uu.nl
Jesse Hoffman doet onderzoek naar energietransities en de toekomst van de stad. Hij is gepromoveerd op het proefschrift 'From Resistance to Transformation. Politics of experimentation with new energy systems.' Hij is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht.

Tastbare toekomsten

28 februari 2017 • Jesse Hoffman en Peter Pelzer

Nederland denkt volop na over haar ruimtelijke toekomst. De Nationale Omgevingsvisie is in aantocht en met de aankomende lokale Omgevingsvisies hebben gemeenten al hun creativiteit nodig. Om daarbij aanstaande uitdagingen als de energietransitie en de woningbouwopgave het hoofd te bieden, is het cruciaal om de omgevingsvisies te verbinden met tastbare en doordachte toekomstbeelden. Lees verder 3

Gebruik iconen voor de energietransitie

8 december 2016 • Jesse Hoffman

De energietransitie komt pas op gang als het gesprek hierover loskomt van technische beleidstaal en gekoppeld wordt aan alledaagse ruimtelijke opgaven, sociale energie en beeldbepalende iconen. Lees verder 1