Logo Ruimtevolk klein

Judith Lekkerkerker

Functie

Associé RUIMTEVOLK

Onderzoeker

Contact

https://ruimtevolk.nl
judith.lekkerkerker@ruimtevolk.nl

Judith is onderzoeker en als associé verbonden aan RUIMTEVOLK. Haar expertise ligt op het gebied van economie (maak- en innovatiemilieus, stedelijke economie), technologische innovatie (slimme steden, smart industry, mobiliteit) en omgevingsbeleid. Judith heeft zich gespecialiseerd in het vertalen van economische en maatschappelijke trends naar praktische perspectieven en beleid. Voor onze opdrachtgevers vertaalt ze dit bijvoorbeeld in toegankelijke toekomstscenario’s voor steden en regio’s en verdiepend onderzoek naar de ruimtelijke impact van technologische ontwikkelingen. Daarnaast heeft ze ruime ervaring met onderzoek, schrijven, moderatie en het organiseren van publieke activiteiten en intervisie voor professionals.

Er is nog tijd genoeg, de krimp komt pas over tien jaar

21 maart 2017 • Jeroen van de Ven en Judith Lekkerkerker

Dit is een veel gehoord geluid in zogeheten 'anticipeerregio’s', waar een omvangrijke demografische transitie plaatsvindt. Het toekomstperspectief in deze regio’s verandert bijna geruisloos en is nog van iedere landelijke aandacht, maatregel of experiment verstoken. Maar een essentiële vraag is: is er tijd genoeg? Nee, de opgaven waar deze regio’s voor staan kunnen alleen maar onderschat worden. Tenminste, als je werkelijk naar overmorgen durft te kijken. En dat is essentieel als je wil anticiperen op bevolkingskrimp. Lees verder 0

Zeven lessen uit het experiment Oosterwold

15 november 2016 • Judith Lekkerkerker

Het gebied Oosterwold is een experiment in de ruimtelijke ordening en een proeftuin voor de Omgevingswet. Riolering, bereikbaarheid, milieu; Oosterwolders moeten (of beter: mogen) het allemaal zelf doen. Wat betekent dit voor de rol van de overheid en financiering? Drie jaar na de start evalueerde RUIMTEVOLK deze gebiedsontwikkeling en formuleerde zeven lessen. Lees verder 5

De inrichting van onze ruimte is geen ‘pretpong’

13 april 2016 • Judith Lekkerkerker

Het Sociaal en Cultureel Planbureau waarschuwt voor naïviteit in omgevingsbeleid. De politiek en de vakwereld lijken in slaap gesukkeld. Lees verder 1

Agenda voor de middelgrote stad

15 februari 2016 • Judith Lekkerkerker

Middelgrote steden spelen een belangrijke rol in het functioneren van stedelijke regio's. Het toekomstperspectief van deze steden zit vol uitdagingen, maar er zijn ook kansen. Om die te benutten is een nieuw handelingsperspectief nodig. Lees verder 0

Verkenning kernelementen van succesvolle innovatiemilieus

15 december 2015 • Judith Lekkerkerker en Otto Raspe

Met het groeiend belang dat gehecht wordt aan innovatie voor economische groei, rijst de vraag in wat voor omgeving innovatie het best gedijt. PBL en RUIMTEVOLK identificeren vijf kernelementen. Lees verder 0

De nieuwe Gouden Piramide

21 november 2015 • Judith Lekkerkerker

De genomineerden van de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap tonen een voorbeeldige gebiedsontwikkeling in een nieuwe tijd. Winnaar Industriepark Kleefse Waard in Arnhem zet nieuwe standaard voor aanpak bedrijventerreinen. Lees verder 0

Longread innovatiemilieus #1 Waar gedijt innovatie?

20 november 2015 • Judith Lekkerkerker en Otto Raspe

Innovatieprocessen zijn plaatsgebonden. Een verkenning van de kernelementen van succesvolle innovatiemilieus. Lees verder 0

Longread innovatiemilieus #2 Local buzz en global pipelines

20 november 2015 • Judith Lekkerkerker en Otto Raspe

In een succesvol innovatiemilieu is sprake van een lokale dynamiek, die gevoed wordt door internationale verbindingen. Lees verder 0