Logo Ruimtevolk klein

Judith Westerink

Functie

Onderzoeker

Contact

www.boerenvoornatuur.nl
judith.westerink@wur.nl
Judith Westerink werkt als onderzoeker bij Alterra Wageningen UR. Zij kijkt met een planologische / bestuurskundige blik naar ontwikkelingen op het gebied van natuur en landbouw, stad en land. Zij was onder meer projectleider van het onderzoek Boeren voor Natuur.

Participeren met oog voor democratische principes

22 juni 2016 • Annet Kempenaar en Judith Westerink

Collaboratieve planning vraagt om een actief bewaken van democratische waarden als gelijkwaardigheid, inclusiviteit en transparantie. Lees verder 1

‘Van ontwerpen ga je het begrijpen’

11 maart 2016 • Annet Kempenaar en Judith Westerink

Over de toegevoegde waarde die een ontwerpende aanpak in de regionale ruimtelijke ordening kan hebben en wat dat vraagt van de ontwerper. Lees verder 0

Krimp vraagt om een nieuwe praktijk van ruimtelijke ordening

26 november 2015 • Annet Kempenaar en Judith Westerink

Het plannen en ontwerpen in een context van krimp is een wezenlijk andere opgave. Ideeën voor een andere benadering zijn er, maar vragen doe-ruimte om tot volle wasdom te komen. Lees verder 0

De kringloop schept ruimte

26 februari 2015 • Judith Westerink

Hoe het concept van 'de kringloop' in de polder van Biesland leidde tot een landschap met biodiversiteit, ruimte voor waterberging en burgerbetrokkenheid. Lees verder 1