Logo Ruimtevolk klein

Maarten Allers

Functie

Hoogleraar Economie van decentrale overheden

Contact

http://www.rug.nl/staff/m.a.allers/
m.a.allers@rug.nl
Maarten Allers is hoogleraar Economie van decentrale overheden. Hij richt zich met name op openbare financiën, economie van decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen), financiële verhoudingen, lokale belastingen en politieke economie. Daarnaast is hij directeur van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de RUG.

Sociaaleconomisch beleid: wat kunnen provincies en gemeenten doen?

25 april 2017 • Maarten Allers

Sinds eind jaren 80 richt het overheidsbeleid zich meer op de sterke onderdelen van de Nederlandse economie, zoals Schiphol en het Rotterdamse havengebied. Investeren in zwakke regio’s werd niet langer als kansrijk gezien. De sociaaleconomische verschillen tussen regio’s nemen hierdoor toe en de rijksoverheid probeert deze trend te versterken om de landelijke economie te stimuleren. Dit roept de vraag op wat de mogelijkheden voor provincies en gemeenten zijn om hierop invloed uit te oefenen. Maarten Allers verkent in deze longread de contouren van lokaal en regionaal sociaaleconomisch beleid anno 2017. Lees verder 0