Logo Ruimtevolk klein

Peter Pelzer

Functie

Onderzoeker Universiteit Utrecht

Contact

P.Pelzer@uu.nl
Peter werkt als onderzoeker en docent aan de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht.

Tastbare toekomsten

28 februari 2017 • Jesse Hoffman en Peter Pelzer

Nederland denkt volop na over haar ruimtelijke toekomst. De Nationale Omgevingsvisie is in aantocht en met de aankomende lokale Omgevingsvisies hebben gemeenten al hun creativiteit nodig. Om daarbij aanstaande uitdagingen als de energietransitie en de woningbouwopgave het hoofd te bieden, is het cruciaal om de omgevingsvisies te verbinden met tastbare en doordachte toekomstbeelden. Lees verder 3

‘Slimme’ participatie begint bij de gemeente

20 december 2016 • Fleur Malschaert en Peter Pelzer

Technologische ontwikkelingen scheppen grote verwachtingen over ‘slimme participatie’, waarbij burgers met behulp van ICT kunnen beslissen over hun leefomgeving. Maar voor écht andere vormen van participatie is ook institutionele verandering nodig. Lees verder 0

Het Piketty-effect van de deeleconomie

6 oktober 2016 • Peter Pelzer

De deeleconomie: een bejubelde term, waar iedereen veel heil van verwacht voor de toekomst van onze steden en dorpen. De langetermijneffecten voor bijvoorbeeld duurzaamheid en sociale samenhang zijn echter een stuk onzekerder dan in de discussie naar voren komt. Lees verder 3

Met filosofen de zomer in

25 juli 2016 • Peter Pelzer

Even geen lange werkdagen en oneindige todo-lijsten. Eindelijk tijd en ruimte voor de broodnodige reflectie op de grote thema’s van deze tijd. En dat is cruciaal, zo leerde ook het Diner Pensant 'Filosofen agenderen de stad' op 5 juli. Lees verder 0

De roep om een regisserende overheid

30 juni 2016 • Peter Pelzer en Sjors de Vries

Een faciliterende overheid is geen overheid. Steden en regio's hebben in toenemende mate behoefte aan een ambitieuze en ondernemende overheid die de lijnen van het nieuwe speelveld uitzet. Lees verder 2

Productie hoort bij de Stad

24 mei 2016 • Peter Pelzer

Herwaardering van productie in de stad biedt kansen voor economische groei, inclusiviteit en florerende wijken. Daarvoor moet eerst het stedelijke dienstendiscours doorbroken worden. Een verslag van Next Steps #2. Lees verder 1

Weg van Modaliteit

27 januari 2016 • Peter Pelzer

We moeten stoppen met denken in 'auto', 'openbaar vervoer', 'fiets' en 'voetganger'. De toekomst van mobiliteit vraagt om een nieuw perspectief. Lees verder 1

Ook de 21e eeuw vraagt publieke werken

19 januari 2016 • Peter Pelzer

Tijdens het 3e RUIMTEVOLK College 'Transities toen en nu' benadrukken Auke van der Woud en Jan Rotmans dat het algemeen belang van nu en straks een visionaire overheid vraagt. Lees verder 1