Logo Ruimtevolk klein

Sjors de Vries

Functie

Directeur en programmamanager
Regionale ontwikkeling
Dorpen en platteland
Next economy
Wonen en wijken

Contact

https://ruimtevolk.nl
Sjors heeft RUIMTEVOLK opgericht vanuit de overtuiging dat de mens meer centraal moet staan in ruimtelijke vraagstukken. Zijn kracht is het vertalen van de vooruitstrevende opgaven van de 21e eeuw naar praktische perspectieven waarmee RUIMTEVOLK steden en regio’s ondersteunt. Met zijn jarenlange ervaring in het adviseren van overheden op verschillende schaalniveaus, weet hij als geen ander de agenda’s van overheden, instituties, marktpartijen, ondernemers en burgers bij elkaar te brengen. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met projectmanagement, het modereren en organiseren van bijeenkomsten en het opzetten en coördineren van kennisprogramma’s rondom de opgaven van nu en de toekomst. Sjors is een spin in het web in de ruimtelijke ordening en voor onze opdrachtgevers organiseert hij graag samen met veelzijdige RUIMTEVOLK-netwerk kennis rondom elk mogelijk ruimtelijk vraagstuk. Sjors is van huis uit planoloog en sociaal geograaf.

Regiodeals: koppeling tussen nationale en regionale agenda’s

15 mei 2017 • Janneke Rutgers en Sjors de Vries

Het denken en handelen op regionale schaal krijgt steeds meer vorm. Of het nu gaat om stedelijke regio’s of plattelandsregio’s: gestaag dringt het besef door dat de grote maatschappelijke opgaven vragen om een regionale oriëntatie en aanpak. In veel Nederlandse regio’s worden deze opgaven en nieuwe perspectieven actief onderzocht en vormgegeven. Om kansen daadwerkelijk te kunnen benutten en de uitvoering kracht bij te zetten, moeten nationale en regionale agenda’s beter op elkaar worden afgestemd. Een nieuw arrangement tussen regio’s en Rijk biedt kansen: de Regiodeal. Lees verder 0

Het publiek domein als grote gelijkmaker

25 maart 2017 • Anne Seghers en Sjors de Vries

Door de eeuwen heen was de stad de plek waar de werelden van arm en rijk voortdurend met elkaar in aanraking kwamen. De (semi) publieke ruimte van straten, pleinen, parken en koffiehuizen was de plek voor binding en ongedwongen ontmoeting tussen mensen van uiteenlopende sociale herkomst. Dit beeld is de veranderd. De stedeling van nu trekt zich steeds verder terug in zijn eigen bubbel, ook in de publieke ruimte. In deze longread gaan Sjors de Vries en Anne Seghers op zoek naar de gevolgen van deze ontwikkeling. Hun conclusie: er zijn nieuwe ruimtelijke strategieën nodig om ontmoeting en het doorprikken van deze bubbels in het publieke domein te stimuleren. Ze benoemen vijf opgaven voor de moderne stedenbouw en stadsplanning. Lees verder 0

De energietransitie: dé ruimtelijke opgave met stip

8 september 2016 • Sjors de Vries

De snelheid van en draagvlak voor de energietransitie wordt in hoge mate bepaald door kennis en competenties in het ruimtelijk domein. Lees verder 3

De roep om een regisserende overheid

30 juni 2016 • Peter Pelzer en Sjors de Vries

Een faciliterende overheid is geen overheid. Steden en regio's hebben in toenemende mate behoefte aan een ambitieuze en ondernemende overheid die de lijnen van het nieuwe speelveld uitzet. Lees verder 2

De Triomf van het Dorp

11 mei 2016 • Daphne Koenders en Sjors de Vries

Innovatie vindt niet alleen plaats in steden. Mede onder invloed van economische en demografische ontwikkelingen wordt juist in de regio's volop geïnvesteerd in maatschappelijk en economische innovatie. Lees verder 0

Stad maken met de logica van de Next Economy

21 april 2016 • Sjors de Vries

Het creëren van duurzame, productieve en inclusieve steden daagt ruimtelijke professionals uit tot een nieuw bewustzijn over de eigen rol in de planningspraktijk. Lees verder 1

Tien agendapunten voor de circulaire stad

13 april 2015 • Daphne Koenders en Sjors de Vries

Het perspectief van de circulaire stad biedt interessante aanknopingspunten en een nieuw ontwikkelperspectief voor de Nederlandse stad. Lees verder 1

De blinde vlek in het debat over ruimtelijke tweedeling

Groeiende sociaaleconomische verschillen en de ruimtelijke expressie daarvan roepen de vraag op wat het perspectief is van de middenklasse en de middelgrote stad. Lees verder 0