Logo Ruimtevolk klein

Blogs

Het publiek domein als grote gelijkmaker

25 maart 2017 • Anne Seghers en Sjors de Vries

Door de eeuwen heen was de stad de plek waar de werelden van arm en rijk voortdurend met elkaar in aanraking kwamen. De (semi) publieke ruimte van straten, pleinen, parken en koffiehuizen was de plek voor binding en ongedwongen ontmoeting tussen mensen van uiteenlopende sociale herkomst. Dit beeld is de veranderd. De stedeling van nu trekt zich steeds verder terug in zijn eigen bubbel, ook in de publieke ruimte. In deze longread gaan Sjors de Vries en Anne Seghers op zoek naar de gevolgen van deze ontwikkeling. Hun conclusie: er zijn nieuwe ruimtelijke strategieën nodig om ontmoeting en het doorprikken van deze bubbels in het publieke domein te stimuleren. Ze benoemen vijf opgaven voor de moderne stedenbouw en stadsplanning. Lees verder 0

Er is nog tijd genoeg, de krimp komt pas over tien jaar

21 maart 2017 • Jeroen van de Ven en Judith Lekkerkerker

Dit is een veel gehoord geluid in zogeheten 'anticipeerregio’s', waar een omvangrijke demografische transitie plaatsvindt. Het toekomstperspectief in deze regio’s verandert bijna geruisloos en is nog van iedere landelijke aandacht, maatregel of experiment verstoken. Maar een essentiële vraag is: is er tijd genoeg? Nee, de opgaven waar deze regio’s voor staan kunnen alleen maar onderschat worden. Tenminste, als je werkelijk naar overmorgen durft te kijken. En dat is essentieel als je wil anticiperen op bevolkingskrimp. Lees verder 0

Parijs is nog ver

12 maart 2017 • Mark Elbers

De majeure thema’s van immigratie, integratie, zorg en werk domineren de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Klimaatverandering en de energietransitie krijgen nauwelijks een plek in het debat, terwijl deze uitdagingen enorm zijn – en misschien wel het meest van allemaal van invloed zijn op ons leven en onze leefomgeving. Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over klimaat en energie? Komt er een beweging op gang die de transitie vóór 2050 kan realiseren? Lees verder 1

Hoezo eenzijdig? Corporaties in verkiezingstijd

10 maart 2017 • Klaas Mulder

In verkiezingstijd staat de ‘eenzijdige wijk’ ineens weer op de agenda. Europese regels en eenzijdig toewijzingsbeleid leiden volgens woningcorporaties tot de teloorgang van wijken. Zij pleiten daarom voor meer investeringsruimte, buiten hun kerntaken. Dit pleidooi is echter een rookgordijn. Het is tijd voor deprietpratisering. Lees verder 0

Van inspiratiefase naar transpiratiefase

3 maart 2017 • Anne Seghers

Een verouderde toekomstvisie en de wens om te verkennen hoe je als overheid anders kunt werken, waren de aanleiding voor de gemeente Voorst om het eens helemaal anders aan te pakken. In aanloop naar een omgevingsvisie werd hier in 2015 een Denktank Toekomstvisie opgericht. Geen denktank vol professionals, maar eentje gevuld met bewoners en ondernemers uit de gemeente. Hoe is het de denktank vergaan? En wat heeft het Voorst opgeleverd? Lees verder 1

Tastbare toekomsten

28 februari 2017 • Jesse Hoffman en Peter Pelzer

Nederland denkt volop na over haar ruimtelijke toekomst. De Nationale Omgevingsvisie is in aantocht en met de aankomende lokale Omgevingsvisies hebben gemeenten al hun creativiteit nodig. Om daarbij aanstaande uitdagingen als de energietransitie en de woningbouwopgave het hoofd te bieden, is het cruciaal om de omgevingsvisies te verbinden met tastbare en doordachte toekomstbeelden. Lees verder 3

Luiken open voor de omgevingsvisie!

23 februari 2017 • Brechtje van Boxmeer

Het komend jaar begeleidt RUIMTEVOLK een tiental gemeenten en provincies bij het opstellen van hun omgevingsvisies. In het kader van ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ wordt een 2e tranche pilots uitgevoerd. De omgevingsvisie daagt het ruimtelijk domein uit om omgevingsbeleid echt integraal, gedragen en politiek te maken. Geen sinecure. Ook de startnota Nationale Omgevingsvisie maakt duidelijk dat omgevingsvisies een compleet nieuwe tak van sport is voor steden en regio's. Lees verder 0

Nieuw Zicht op Leiden

19 februari 2017 • Daphne Koenders

In de regio Hart van Holland verkennen tien gemeenten via ontwerpend onderzoek samen de weg naar energieneutraliteit. Conclusie: het kan, het biedt economische kansen, maar de ruimtelijke impact is enorm. Lees verder 2