Logo Ruimtevolk klein

Blogs

De democratie opnieuw uitvinden met de Omgevingswet

15 december 2016 • Alwin Veldboom, Paul Roncken en Sven van de Brug

De nieuwe Omgevingswet gaat stevige invloed hebben op de inrichting van onze ruimte de komende jaren. Toch is het nog vooral een papieren tijger, waar weinig mensen een beeld van hebben. Wij trokken het land in en formuleerden zeven kansen. Lees verder 2

Gebruik iconen voor de energietransitie

8 december 2016 • Jesse Hoffman

De energietransitie komt pas op gang als het gesprek hierover loskomt van technische beleidstaal en gekoppeld wordt aan alledaagse ruimtelijke opgaven, sociale energie en beeldbepalende iconen. Lees verder 1

Sleutels voor het stimuleren van innovatie

28 november 2016 • Daphne Koenders

Regio's kunnen de optimale condities voor innovatie creëren, maar het succes van innovatiemilieus valt niet zomaar te kopiëren. "Dat komt voort uit het DNA van een plek. Gebieden die op basis daarvan verder bouwen, hebben een sterk profiel en zijn innovatiever." Lees verder 0

Stop subsidiereflex bij stedelijke ontwikkeling

21 november 2016 • Edwin Buitelaar

Om binnenstedelijke ontwikkeling van de grond te krijgen, is het nodig dat partijen uit de 'subisidiereflex' komen die in aanloop naar de verkiezingen weer opduikt. Simpelweg een zak met geld tevoorschijn toveren is geen panacee voor al onze ruimtelijke problemen, meent Edwin Buitelaar (PBL). Lees verder 1

Zeven lessen uit het experiment Oosterwold

15 november 2016 • Judith Lekkerkerker

Het gebied Oosterwold is een experiment in de ruimtelijke ordening en een proeftuin voor de Omgevingswet. Riolering, bereikbaarheid, milieu; Oosterwolders moeten (of beter: mogen) het allemaal zelf doen. Wat betekent dit voor de rol van de overheid en financiering? Drie jaar na de start evalueerde RUIMTEVOLK deze gebiedsontwikkeling en formuleerde zeven lessen. Lees verder 3

Van Onderop! Door het midden!

8 november 2016 • Daphne Koenders

Waren dorpen al de inspirerende koplopers op het gebied van bottom-up initiatieven, nu vormen ze de bakermat van sociale innovatie en nieuwe samenwerkingen ‘door het midden’. Lees verder 1

De hemelse metropool

3 november 2016 • Jeroen Saris

Nu de meerderheid van de mensheid in de stad leeft, lijkt haar triomf voor velen een zekerheid. Glaeser, Florida en ook Zef Hemel schetsen een toekomst van de stad die getuigt van een gevaarlijk optimisme. Om te overleven moet de stad eerst een aantal grote problemen oplossen. Lees verder 2

De deeleconomie kent winnaars en verliezers

27 oktober 2016 • Freek Liebrand

De toekomst van nieuwe stedelijke businessmodellen is onzeker. Het zesde RUIMTEVOLK College schetste voorzichtig optimisme, maar ook een schaduwkant van de deeleconomie. Lees verder 0