Logo Ruimtevolk klein

RUIMTEVOLK Expeditie 2012: Nieuw eigenaarschap in de ruimtelijke ordening.

RUIMTEVOLK Expeditie: het innovatiefestival voor ruimtelijke vraagstukken

RUIMTEVOLK Expeditie is een jaarlijks terugkerend innovatiefestival voor (nieuwe) ruimtelijke vraagstukken. Dit unieke festival is in 2012 in het leven geroepen ter ere van het 5-jarig bestaan van RUIMTEVOLK. Op ‘Expeditie’ draait het om kennisontwikkeling en -deling voor en door professionals in de ruimtelijke sector en verwante disciplines. De eerste aflevering van ‘Expeditie’ vond plaats op donderdag 29 november 2012.

Deelnemers brengen en halen kennis en worden gestimuleerd om te participeren in het RUIMTEVOLK kennisnetwerk. Naast het verkennen van nieuwe ruimtelijke thema’s, innovaties en inspirerende projecten is ‘Expeditie’ een ‘co-creatie’ festival. Het evenement is zo opgezet dat professionals en organisaties actief kunnen bijdragen aan programma.

RuimteVolkExpeditie_MashaBakkerMatijevic-4010   RuimteVolkExpeditie_MashaBakkerMatijevic-4131   RuimteVolkExpeditie_MashaBakkerMatijevic-4142

Thema 2012: Nieuw eigenaarschap in de ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ontwikkelingen zijn niet langer het exclusieve domein van overheden, beleggers, ontwikkelaars en corporaties, of van planologen, sociaal geografen, stedenbouwkundigen en architecten. Nieuwe spelers betreden het speelveld en oude spelers zijn een andere rol gaan spelen of worden daar door de crisis toe gedwongen. Er vindt een verschuiving plaats van top-down naar bottom-up, van het plannen naar eindbeelden, naar het organiseren van kleinschalige en organische ontwikkelingen. We kunnen voorzichtig spreken van een paradigmaverschuiving in de Nederlandse planningscultuur. Traditionele modellen, rollen en processen worden vervangen door nieuwe en een nieuw eigenaarschap ontpopt zich in de (nieuwe) ruimtelijke opgaven. Over de kansen en nieuwe perspectieven die deze ontwikkeling voor wijken, dorpen en steden met zich meebrengt ging Expeditie 2012.

Op het programma stonden prikkelende keynotes, presentaties en interactieve deelsessies en bijdragen van circa 40 inspirerende professionals: Joost Beunderman (Research 00:/Urhahn Urban Design), Bas Breman (Alterra/Wageningen UR), Pepik Henneman (Meneer de Leeuw), Pieter Buisman (Royal HaskoningDHV), Errik Buursink (DRO gemeente Amsterdam), Iris Schutten (Kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling), Roeland Kreeft (Companen), Ronald van den Hoff (Seats2Meet, schrijver Society 3.0), Prof. dr. Jan Rotmans (Urgenda), Alexander Oey (VPRO/Tegenlicht), Willem Schinkel (Erasmus Universiteit Rotterdam), Edwin Verdurmen (Departement Tijdelijke Ordening, CASA Arnhem), Jos van der Lans (cultuurpsycholoog/publicist), Geert De Pauw (Community Land Trust Brussel), Olof van der Wal (Platform 31, voorheen KEI), Maarten de Boer (4Winden), Sebastiaan Capel (gemeenteraadslid voor D66 Amsterdam) Govert Derix (filosoof en publicist) Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl (TEMP architecture), Eva de Klerk – (project Heesterveld, Amsterdam Z.O.), Henk van Latesteijn (project FarmCity, Heerlen), Jurgen Hoogendoorn (Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam), Dries Drogendijk (ProjectManagement Bureau gemeente Amsterdam) Jan Henk Tigelaar (Royal Haskoning/DHV), Paul van Oyen (KredietUnie), Daan Klaase (Fakton), Gine Nicolaï (Gemeente Hoorn), Richard Kooge (winnaar Energiestrijd Alkmaar), Jan Thij Bakker (Thuisafgehaald.nl), Anne Hilderink (SintJan, Kloosterburen), Jan van der Meer (Support en Co), Erik Timmer (Lefier Groningen), Ed Ravensbergen en Marc Holvoet (Atelier Bruut, winnaar Eo Wijersprijsvraag 2012), Sebastian Olma (the.think.tank, UvA), Bram Klouwen (Companen), Christine van de Wetering (De Drentse Zaak), Cees-Jan Pen (Platform 31, Fontys Hogeschool), Bart de Groot (Buro Beehive) en Venhoop.

Klik hier voor het verslag van RUIMTEVOLK Expeditie 2012: in woord, beeld en geluid.