Logo Ruimtevolk klein

Diensten, kennis en kunsten en ook steeds vaker basisvoorzieningen als transport, energie en voedsel. In de ontwikkeling van de stad is een groeiende rol weggelegd voor kleine ondernemers en hun netwerken. Bewoner-ondernemers, ZZP-ers en start-ups investeren op andere manieren in zichzelf en in de stad en ze vragen andere ruimtelijke en collectieve structuren van die stad.

Wie zijn die ondernemers? Hoe opereren zij in de stedelijke context? Welke behoeftes hebben zij en hoe geven ze daar invulling aan? Hoe anders is de economie die zij vertegenwoordigen dan de economie waar gemeenten beleid voor opstellen, ontwikkelaars bedrijfspanden voor realiseren, etc.? Welke ruimtelijke structuren vragen zij? En wat betekent dit voor het handelen van ruimtelijke professionals?

Tijdens de deelsessie zullen we ingaan deze vragen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de opkomst van kleine ondernemers en hun netwerken een bijdrage kan leveren aan een duurzame economie.

Met bijdragen van:
– Ronald van den Hoff (Seats2Meet, schrijver Society 3.0, tevens keynotespreker)
– Sebastian Olma (filosoof en organisatie-econoom, oprichter the.think.tank en hoofd onderzoek CIRCA: Creative Industries Research Centre Amsterdam (UvA))
– Christine van de Wetering  (De Drentse Zaak)
– Cees-Jan Pen (hoofd onderzoek Platform 31, lector Fontys Hogeschool)
– Bart de Groot (Buro Beehive)

Onder leiding van: Joost Beunderman (00:/ [zero zero])
Joost Beunderman is een van de directeuren van 00:/ [zero zero], een Londens strategie- en ontwerpbureau. Hij leidt er een reeks onderzoeks- en adviesprojecten en was hoofdauteur van het Compendium for the Civic Economy, waarvan in september van dit jaar de tweede druk verschijnt, uitgegeven door TrancityxValiz. Ook schreef hij recentelijk met Rotterdams architectuurcentrum AIR het pamflet ‘De Empathische stad’. Voordat hij begon bij 00:/ werkte Joost onder meer met Urhahn Urban Design en de Engelse beleidsdenktank Demos.

Wil je vanuit jouw kennis en ervaringen bijdragen aan de inhoud van deze deelsessie? Laat het dan ons dan weten door te reageren via het onderstaande forum: