Logo Ruimtevolk klein

Expertise

Steden en regio's staan voor uitdagende nieuwe opgaven. Wij helpen ze met kennis, inzichten en het ontwikkelen van een gedragen en uitvoeringsgerichte visie. Dat doen we met verstand van zaken, met creativiteit en organisatiekracht. In wijken, steden, dorpen en regio's. Onze werkvelden:


> Dorpen en platteland

> Energie en klimaat

> Omgevingswet

> Regionale ontwikkeling

> Stedelijke transformatie

> Wonen en wijken