Logo Ruimtevolk klein

Dorpen en platteland

"De ontwikkelingen in de Nederlandse dorpen en het buitengebied volgen zich in rap tempo op. Hoe ga je om met vrijkomende boerenerven, fusie van scholen, bevorderen van sociale innovatie en realiseren van compactere kernen? En hoe zorg je ervoor dat regionaal afgestemde plannen ook op de schaal van de het dorp en de buurt een positief effect hebben? Wij ondersteunen overheden, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties - ‘door het midden’ - bij het maken van plannen voor het toekomstbestendige dorp en de vitale plattelandsregio."

analyse

6 maart 2017 • RUIMTEVOLK

Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg

Noord-Limburg is een 'anticipeerregio' en krijgt op korte termijn te maken met bevolkingskrimp. Samen met de regio stelden we een trendverkenning op, waarin we verder hebben gekeken dan de tabellen met percentages en aantallen. Welke consequenties hebben de demograrische ontwikkelingen? En wat is het perspectief voor de regio als je demografische ontwikkelingen en andere trends in de samenleving en economie in samenhang beschouwt? Lees verder

kennis

18 februari 2017 • RUIMTEVOLK

Dorpenlabs

Sinds 2013 organiseert RUIMTEVOLK Dorpenlabs om innovatieve dorpen een stap verder te brengen. Lees verder

kennis

17 november 2016 • RUIMTEVOLK

Dorpenacademie

De Nederlandse dorpen en regio’s zijn in transitie. Natuurlijk brengt dit uitdagingen met zich mee, zoals demografische veranderingen, een ‘ontspannen vastgoedmarkt’ en een afnemend draagvlak voor voorzieningen. Maar dorpen hebben ook hun eigen kwaliteiten en kansen. Zo is de zelfredzaamheid en lokale binding er doorgaans hoog en kenmerken veel dorpen zich door een aangenaam woon-, werk- en leefklimaat. Bovendien is er in de regio’s veel ruimte voor initiatief, ondernemerschap en nieuwe samenwerkingen. De Dorpenacademie ondersteunt professionals en bewoners bij het ontdekken van nieuwe toekomstperspectieven van Nederlandse dorpen. Lees verder

kennis

1 januari 2016 • RUIMTEVOLK

Van Onderop! Kennisprogramma over samenwerking in dorpen

Kennisprogramma over initiatieven 'van onderop' voor bewoners, ondernemers, bestuurders, ambtenaren en professionals. Lees verder

kennis

22 december 2015 • RUIMTEVOLK

Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling

RUIMTEVOLK organiseerde de Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling 2015 samen met jongeren en young professionals uit de Achterhoek. Door middel van pizzasessies en gastlessen op het MBO werkten we samen met jongeren aan betrokkenheid bij krimpvraagstukken. Lees verder

analyse

7 december 2014 • RUIMTEVOLK

Manifest2040 - Jaar van de Ruimte

RUIMTEVOLK was in 2015 partner van het Jaar van de Ruimte en schreef mee aan het Manifest2040 als auteur en redacteur van de toekomstsporen rondom de energietransitie en nieuwe technologie. Lees verder

12