Logo Ruimtevolk klein

Energie en klimaat

"Steden en regio's staan voor de uitdaging om klimaatneutraal én klimaatadaptief te worden. Daarvoor zullen ze moeten investeren in besparing, in een nieuwe energie-infrastructuur en in maatregelen tegen wateroverlast, hittestress en droogte. Dat heeft een grote ruimtelijke impact. Wij helpen overheden met het ontwikkelen van energie- en adaptatiestrategieën en met het creeëren van handelingsperspectieven voor partijen."

22 oktober 2014 • RUIMTEVOLK

Midsize Brabant

Een verkenning naar de toekomst van middelgrote steden in Noord-Brabant. Lees verder

kennis

18 september 2014 • RUIMTEVOLK

De circulaire stad

In 2014 en 2015 sorteerde RUIMTEVOLK voor op het perspectief van de circulaire stad Lees verder

123