Logo Ruimtevolk klein

Regionale ontwikkeling

"Diverse grote maatschappelijke opgaven vragen om een regionale oriëntatie en aanpak. Het denken en handelen op regionale schaal krijgt dan ook steeds meer vorm. Steeds vaker pakken overheden, ondernemers en organisaties in intensieve samenwerking opgaven op voor het realiseren van een vitale regio. Wij ondersteunen regio’s bij het versterken van regionale coalities, het definiëren van regiospecifieke opgaven en het formuleren van hun proposities, bijvoorbeeld in de vorm van een Regiodeal."

kennis

8 september 2017 • RUIMTEVOLK

Regionale energiestrategieën

Binnen de deal regionale energiestrategieën werken meerdere pilotregio's aan een regionale energiestrategie. RUIMTEVOLK verzorgt de externe communicatie van dit proces. Lees verder

analyse

2 september 2017 • RUIMTEVOLK

Verkenning Regiodeals

RUIMTEVOLK begeleidt krimp- en anticipeerregio's, provincies en Rijk bij het vormgeven van Regiodeals. Nieuwe bestuurlijke en programmatische instrumenten regionale agenda’s kracht bij te zetten. Lees verder

kennis

1 september 2017 • RUIMTEVOLK

Verstedelijking Zuid-Holland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland doet RUIMTEVOLK onderzoek naar duurzame strategieën en een instrumentarium voor de verstedelijkingsopgave van Zuid-Holland. Lees verder

analyse

6 maart 2017 • RUIMTEVOLK

Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg

Noord-Limburg is een 'anticipeerregio' en krijgt op korte termijn te maken met bevolkingskrimp. Samen met de regio stelden we een trendverkenning op, waarin we verder hebben gekeken dan de tabellen met percentages en aantallen. Welke consequenties hebben de demograrische ontwikkelingen? En wat is het perspectief voor de regio als je demografische ontwikkelingen en andere trends in de samenleving en economie in samenhang beschouwt? Lees verder

kennis

1 januari 2016 • RUIMTEVOLK

Van Onderop! Kennisprogramma over samenwerking in dorpen

Kennisprogramma over initiatieven 'van onderop' voor bewoners, ondernemers, bestuurders, ambtenaren en professionals. Lees verder

analyse

1 januari 2016 • RUIMTEVOLK

Midsize NL: toekomstperspectieven voor de middelgrote stad

Het toekomstperspectief van de middelgrote stad. Lees verder

kennis

24 december 2015 • RUIMTEVOLK

IABR + RUIMTEVOLK Next Steps

Lees verder

kennis

22 december 2015 • RUIMTEVOLK

Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling

RUIMTEVOLK organiseerde de Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling 2015 samen met jongeren en young professionals uit de Achterhoek. Door middel van pizzasessies en gastlessen op het MBO werkten we samen met jongeren aan betrokkenheid bij krimpvraagstukken. Lees verder

analyse

1 december 2015 • RUIMTEVOLK

Verkenning kernelementen van succesvolle innovatiemilieus

Met het groeiend belang dat gehecht wordt aan innovatie voor economische groei, rijst de vraag in wat voor omgeving innovatie het best gedijt. PBL en RUIMTEVOLK identificeren vijf kernelementen. Lees verder

12