Logo Ruimtevolk klein

Stedelijke transformatie

"De Nederlandse steden zijn in transitie. Demografische ontwikkeling en de veranderende economie en behoeften vragen om nieuwe manieren van omgaan met de ruimte en om een herverkaveling van functies in gebouwen en gebieden. Er ligt een complexe opgave voor om perspectieven en belangen slim en duurzaam te verknopen. Wij helpen partijen in de stad met het in beeld brengen van ontwikkelingen en kansen en het ontwikkelen van kansrijke ruimtelijke strategie├źn."

kennis

4 oktober 2016 • RUIMTEVOLK

Platform Binnensteden Gelderland

De Gelderse binnensteden en dorpscentra staan voor grote uitdagingen. De vitaliteit van de binnensteden is een thema dat veel Gelderse ondernemers, bestuurders, ambtenaren, binnenstadsmanagers, pandeigenaren en bewoners flink bezig houdt. RUIMTEVOLK heeft in samenwerking met een aantal Gelderse binnensteden een kennisprogramma ontwikkeld. Lees verder

kennis

1 januari 2016 • RUIMTEVOLK

Van Onderop! Kennisprogramma over samenwerking in dorpen

Kennisprogramma over initiatieven 'van onderop' voor bewoners, ondernemers, bestuurders, ambtenaren en professionals. Lees verder

analyse

1 januari 2016 • RUIMTEVOLK

Midsize NL: toekomstperspectieven voor de middelgrote stad

Het toekomstperspectief van de middelgrote stad. Lees verder

kennis

24 december 2015 • RUIMTEVOLK

IABR + RUIMTEVOLK Next Steps

Lees verder

analyse

1 december 2015 • RUIMTEVOLK

Verkenning kernelementen van succesvolle innovatiemilieus

Met het groeiend belang dat gehecht wordt aan innovatie voor economische groei, rijst de vraag in wat voor omgeving innovatie het best gedijt. PBL en RUIMTEVOLK identificeren vijf kernelementen. Lees verder

analyse

7 december 2014 • RUIMTEVOLK

Manifest2040 - Jaar van de Ruimte

RUIMTEVOLK was in 2015 partner van het Jaar van de Ruimte en schreef mee aan het Manifest2040 als auteur en redacteur van de toekomstsporen rondom de energietransitie en nieuwe technologie. Lees verder

22 oktober 2014 • RUIMTEVOLK

Midsize Brabant

Een verkenning naar de toekomst van middelgrote steden in Noord-Brabant. Lees verder

kennis

18 september 2014 • RUIMTEVOLK

De circulaire stad

In 2014 en 2015 sorteerde RUIMTEVOLK voor op het perspectief van de circulaire stad Lees verder

31 maart 2014 • RUIMTEVOLK

'Wij Twekkelerveld': Enschede op zoek naar het wijkkapitaal

Een onderzoek naar een duurzame wijkvernieuwingsstrategie voor de wijk Twekkelerveld in Enschede. Lees verder

123