Logo Ruimtevolk klein

Stedelijke transformatie

"De Nederlandse steden zijn in transitie. Demografische ontwikkeling en de veranderende economie en behoeften vragen om nieuwe manieren van omgaan met de ruimte en om een herverkaveling van functies in gebouwen en gebieden. Er ligt een complexe opgave voor om perspectieven en belangen slim en duurzaam te verknopen. Wij helpen partijen in de stad met het in beeld brengen van ontwikkelingen en kansen en het ontwikkelen van kansrijke ruimtelijke strategie├źn."

11 november 2013 • RUIMTEVOLK

Toekomstverkenning Binnensteden Overijssel

In opdracht van en in samenwerking met het Trendbureau Overijssel inventariseerde RUIMTEVOLK de belangrijkste trends en ontwikkelingen in Overijssel. Lees verder

123