Logo Ruimtevolk klein

UNIEKE EXPERTMEETING

FLYER-KANSEN-VOOR-DE-BINNENSTADDEF

KANSEN VOOR DE BINNENSTAD

Donderdag 12 juni 09.30 – 16.30 uur
Seats2Meet – Hoog Catharijne Utrecht

De leegstand in de binnensteden neemt momenteel hard toe. Dat is in toenemende mate een probleem voor eigenaren, ondernemers, bewoners, overheid en eigenlijk de hele stad. Toch heeft de binnenstad als epicentrum van oudsher een unieke positie in een stad of dorp. De dynamiek is er doorgaans groot en ontwikkelingen volgen elkaar op.

Het is daarom niet toevallig dat er ook in deze tijd juist nieuwe bewegingen richting die binnenstad zijn waar te nemen. Want steeds meer mensen en bedrijven lijken zich te willen vestigen in de buurt van voorzieningen en elkaar. Nieuwe initiatieven en concepten schieten momenteel overal wortel. Het zijn ontwikkelingen die kansen bieden, maar die misschien ook wel meer dan ooit vragen om een actief en strategisch handelen en samenwerking van partijen. Want hoewel een mooie toekomst voor binnensteden lonkt, zullen partijen wel adequaat moeten handelen om deze te verzilveren.

Om partijen hierbij te helpen en te inspireren organiseert RUIMTEVOLK op 12 juni 2014 een unieke expertmeeting over binnensteden. In een dag wordt u helemaal bijgepraat over relevante trends en kansrijke ontwikkelingen en geïnspireerd door (ervarings)deskundigen met diverse expertises en achtergronden. Een elftal inspirerende ondernemers, wetenschappers, trendwatchers, adviseurs, beleggers en ontwikkelaars laat zijn licht schijnen op kansen voor binnenstad en het handelingsperspectief van partijen. Bovendien is er de mogelijkheid om direct na de presentaties in een kleinere sessie met de meeste van deze experts verdieping te zoeken en uw uitdagingen te bespreken.

SPREKERS

Ronald van den Hoff (Trendwatcher / eigenaar Seats2Meet / auteur Society 3.0)
Gert-Jan Hospers (Hoogleraar City- en regiomarketing, Radboud Universiteit Nijmegen)
Erwin van der Krabben (Hoogleraar Vastgoed- en locatieontwikkeling, Radboud Universiteit Nijmegen),
Kai van Hasselt (Onderzoeker Shinsekai Analysis / Docent retail design Piet Zwart Institute)
Marcus Fernhout (CODUM / Ontwikkelaar van o.a. Schieblock Rotterdam en A-lab Amsterdam)
Kristel van Dam (Corio / Strategisch adviseur vastgoedbelegger)
Jeroen Jonkers (Winkelstraatdokter / Geef om Jan Eef) 
Marco Redeman (Winkelstraatdokter / Geef om Jan Eef) 
Hans-Hugo Smit
 (Platform31 / voormalig hoofd Research & Development MAB Development)
Judith Lekkerkerker (RUIMTEVOLK / Onderzoeker ‘Toekomstverkenning Binnensteden Overijssel’)
Sjors de Vries (RUIMTEVOLK / Onderzoeker ‘Toekomstverkenning Binnensteden Overijssel’)

PROGRAMMA (onder voorbehoud)

HOOFDPROGRAMMA SPREEKUUR
09.30 uur
TRENDPANORAMA: INZICHT IN DE DYNAMIEK EN KANSEN
JUDITH LEKKERKERKER (RUIMTEVOLK) & SJORS DE VRIES (RUIMTEVOLK)

Welke maatschappelijke en sociaal-economische trends bepalen nu en straks in grote mate het functioneren van binnensteden? Welke partijen zullen een rol van betekenis gaan spelen in de binnensteden? Welke kansen liggen er? RUIMTEVOLK onderzocht in opdracht van Trendbureau Overijssel de belangrijkste trends die van invloed zijn op binnensteden en ontwikkelde, mede op basis van de economische verkenningen van het Centraal Planbureau, een aantal toekomstscenario’s. En daaruit blijkt dat de binnenstad van de toekomst zo veel meer is dan alleen een winkelgebied.
10.15 uur
DE BINNENSTAD: HET WINKELGEBIED VAN DE TOEKOMST?
HANS-HUGO SMIT (PLATFORM31)

Platform31, Detailhandel Nederland en Stedennetwerk G32 brachten onlangs de belangrijkste trends voor winkelgebieden in kaart. Hans-Hugo Smit presenteert de belangrijkste voor de binnensteden. Is de binnenstad straks nog steeds het belangrijkste winkelgebied in de stad? En hoe ziet die binnenstad er dan uit?
10.45 uur
NIEUWE PARTIJEN, NIEUWE ECONOMIE, NIEUWE BINNENSTAD
RONALD VAN DEN HOFF (SEATS2MEET / SOCIETY 3.0 / TRENDWATCHER)

De economie verandert en wordt in toenemende mate bepaald door nieuwe partijen, netwerken en coalities. Volgens Ronald van den Hoff leidt dit niet alleen tot een nieuw waardesysteem, maar vraagt het ook om een geheel andere denken over aanpak van onze binnensteden. Met zijn Seats2Meet bewijst hij bovendien dat nieuwe bedrijfsmodellen ook perspectieven biedt voor (binnen)steden.
Hans-Hugo Smit en Judith Lekkerkerker
11.45 uur
OVER DE GRENZEN: TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN HET BUITENLAND
KAI VAN HASSELT (SHINSEKAI / DOCENT RETAIL DESIGN PIET ZWART INSTITUTE)

Kai van Hasselt onderzoekt sociale en culturele trends en reist scant daarvoor hele wereldaf. In een presentatie zal hij ons meenemen in de meest relevante en opmerkelijke trends, die zich vandaag internationaal manifesteren.
Ronald van den Hoff 
LUNCH
 
13.00 uur
DE ANALYSE EN KEUZES VAN DE VASTGOEDINVESTEERDER
KRISTEL VAN DAM (CORIO)

Kristel van Dam is marktonderzoek en strategisch adviseur van Corio, een van de grootste beleggers in retailvastgoed in Europa. Kristel onderzoekt dagelijks het consumentengedrag en trends in winkelen. Ze zal die kennis delen en in haar presentatie ingaan op de focus en keuzes die een grote belegger als Corio in deze tijd maakt. Ze zal dat doen onder andere aan de hand van het concept Favourite Meeting Places en de transitie van Hoog Catharijne.
Kai van Hasselt 
13.30 uur
VAN VASTGOEDONTWIKKELING NAAR HET ORGANISEREN VAN PROGRAMMA
MARCUS FERNHOUT (CODUM)

Ontwikkelaar Marcus Fernhout koopt en huurt leegstaande gebouwen en verwaarloosde stukken stad en transformeert deze plekken weer tot dynamische plekken, waar creativiteit en groei wordt gestimuleerd en partijen bereid zijn te investeren. Op dit moment huisvest hij meer dan 400 bedrijven in zijn panden: o.a. in Schieblock in Rotterdam en A-Lab in Amsterdam-Noord. Marcus gelooft dat vastgoedontwikkeling steeds meer een creatieve en verbindende discipline wordt van programma’s, bedrijven en geldstromen waarin pand, programma en omgeving met elkaar vervlochten zijn. Liggen daar niet bij uitstek kansen voor de binnenstad?

 
14.00 uur
LEEGSTAND EN TIJDELIJK GEBRUIK
JEROEN JONKERS EN MARCO REDEMAN (WINKELSTRAATDOCTORS / GEEF OM JAN EEF / OIACONOMICS)

Jeroen Jonkers en Marco Redeman zijn winkelstraatdokters en ondersteunen vastgoedeigenaren, retailondernemers en overheden bij het sterker en mooier maken van hun winkelstraat. Speerpunt daarbij is de aanpak van leegstand en het vormgeven van tijdelijk gebruik. Ze maken daarbij gebruik van de aanwezige kennis en energie. Op die manier zijn ze onder andere betrokken bij ‘Geef om Jan Eef’ – een initiatief van en door bewoners en ondernemers uit de Amsterdamse Jan Evertsenstraat om deze weer aantrekkelijker te maken en ondernemers een beter perspectieven te bieden. Jeroen en Marco delen hun ervaringen.
Marcus Fernhout & Kristel van Dam
14.45 uur
INSTRUMENTARIUM: ONTWIKKEL- EN BEHEERSTRATEGIEËN VOOR DE BINNENSTAD
ERWIN VAN DER KRABBEN (HOOGLERAAR VASTGOED- EN LOCATIEONTWIKKELING, RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN)

Erwin Van der Krabben is deskundig op het gebied van grondbeleid en (financiële aspecten van) locatieontwikkeling, detailhandelsbeleid en ruimtelijke ordening. Van der Krabben zal zijn visie geven op de ontwikkelstrategieën die vastgoedeigenaren, retailers en overheden gezamenlijk kunnen ontwikkelen om in te spelen op de dynamiek die zich de komende jaren in binnensteden zal blijven voordoen. Daarbij komt aan bod: grondbeleid en gebiedsontwikkeling, sturingsperspectief, financiering en instrumenten.
Jeroen Jonkers & Marco Redeman  
15.30 uur
ER GAAT NIETS BOVEN… UW EIGEN (BINNEN)STAD!
GERT-JAN HOSPERS (HOOGELAAR CITY- EN REGIOMARKETING, RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN)

In 2009 publiceerde Gert-Jan Hospers, hoogleraar City- en regiomarketing aan de Radboud Universiteit Nijmegen het veelbesproken boek ‘Citymarketing in perspectief’. Hij pleit daarin voor ‘warme stadsmarketing’. Citymarketing kan zeker nuttig zijn, maar richt zich doorgaans teveel op het aantrekken van nieuwe bedrijven en huishoudens. Goede citymarketing begint volgens Hospers bij degene die al voor je stad of dorp gekozen hebben en vertrekt bovendien vanuit een goede analyse van bestaande kwaliteiten. Hospers geeft een even (ont)nuchtere(nde) en inspiratievolle kijk op citymarketing.
Erwin van der Krabben
16.15 uur
Afsluiting en netwerkborrel
 

DEELNAME

De deelnamekosten bedragen €285,-, exclusief 21% btw, inclusief lunch en de publicatie ‘Toekomstverkenning Binnensteden Overijssel’. Er is plek voor een gelimiteerd aantal deelnemers.

============================================================

[gravityform id=”21″ name=”Aanmeldformulier Kansen voor de binnenstad”]