Logo Ruimtevolk klein

Tijdens Expeditie 2012 zullen de volgende inspirerende sprekers een keynote verzorgen.

(Let op : het definitieve tijdschema wordt twee weken voor het festival bekend gemaakt.Uiteraard worden de deelnemers hierover geïnformeerd.)

Jan Rotmans

Prof.dr.ir. Jan Rotmans is een maatschappelijk gedreven wetenschapper, met ruim 200 publicaties op het gebied van klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en systeeminnovaties. Naast zijn wetenschappelijk werk (lokaal, nationaal en internationaal) wil hij ook een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Daarvoor is volgens Rotmans een ingrijpende omslag, een transitie, noodzakelijk. Om Nederland duurzamer te maken heeft hij in 2007 de stichting Urgenda opgericht samen met een groep andere koplopers. In zijn keynote zal Jan Rotmans zijn licht laten schijnen over de rol van de ruimtelijke ordening bij grote maatschappelijke uitdagingen en het nieuwe denken en handelen dat daarbij nodig is.

Website Jan Rotmans

Willem Schinkel

Willem Schinkel (1976) is als universitair hoofddocent in de sociologie verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In 2005 promoveerde Schinkel cum laude op het proefschrift ‘Aspects of Violence’. In 2007 verscheen zijn veelbesproken boek: ‘Denken in een tijd van sociale hypochondrie‘. Daarin stelt Schinkel op prikkelende wijze dat de Nederlandse maatschappij onzeker is over haar eigen bestaan en daarom ‘integratie’ problematiseert. In zijn nieuwe boek ‘De nieuwe democratie‘ (2012) vraagt hij zich af of democratie niet nog slechts een boekhoudtechniek is en geeft hij een aanzet tot democratische vernieuwing. Schinkel wil het op Expeditie 2012 hebben over de economisering en depolitisering van de openbare ruimte. Hij vraagt zich af of ruimtelijke professionals zich vanuit het oogpunt van ‘nieuw eigenaarschap’ en het zelforganiserende vermogen van een stad daarbij kunnen laten inspireren door een nieuw perspectief op Occupy Wall Street.

Meer over Willem Schinkel op Wikipedia

Ronald van den Hoff

Ronald van den Hoff is ondernemer (onder andere oprichter van Seats2Meet) en trendwatcher. Van den Hoff publiceerde in 2011 het boek Society 3.0, waarin hij beschrijft dat de huidige samenleving toe is aan een nieuw waardesysteem. ‘Wereldmensen’ zijn daarin de sociaal ondernemende knooppunten. Van den Hoff gaat in zijn keynote in op wat de nieuwe orde van samen leven en samen werken en ‘nieuw eigenaarschap’ betekent voor (professionals in) de ruimtelijke ordening. Bovendien geeft hij antwoord op de vraag hoe de vakprofessional zich in een tijd van veranderende verhoudingen zich kan manifesteren als visiegedreven leider.

Website Ronald van den Hoff

 

Alexander Oey

Alexander Oey (1960) is regisseur van documentaires voor onder andere VPRO, NPS en de BOS. Voor het programma Tegenlicht maakte hij de documentaire Making cities: de stad van de toekomst. Een film over het spanningsveld tussen de rol van grote commerciële partijen en menselijk kapitaal in onze toekomstige steden. Voor een andere documentaire Off the grid reisde hij door de Verenigde Staten en filmde daar gemeenschappen die, in het licht van de economische crisis, het heft in eigen handen hebben genomen. Op de Expeditie zal Alexander de deelnemers meenemen langs de making-of van de documentaires en wat hem als documentairemaker, en dus als analyserend toeschouwer, tijdens deze tocht is opgevallen.

Venhoop

Na 13 prikkelende columns nam Venhoop in mei 2011 op de volgende manier afscheid van zijn trouwe lezers op RUIMTEVOLK: “We zitten in het Niemandsland tussen het oude (paradigma) dat heeft afgedaan en het nieuwe dat er nog niet is. (…) Hoe zou dat er uit kunnen zien? Is dat iets met Spontane Stad, Slow Urbanisme, klanten die zelf gaan ontwikkelen? Of zijn dat allemaal tussenpausen? (…) We zitten in een verrekt interessant Niemandsland.” Tijdens Expeditie zal Venhoop met een live voorgedragen allerlaatste column nog eenmaal zijn kritische licht laten schijnen op ons ‘verrekt interessant Niemandsland’ en de staat van het ruimtelijk debat.