Logo Ruimtevolk klein

Next Steps

IABR en RUIMTEVOLK organiseren een serie talkshows over de ruimtelijke impact van de Next Economy

De grote uitdagingen voor de Next Economy zijn helder. We zoeken namelijk een economie die niet alleen innovatief en inclusief is, maar ook ruimte schept voor leefbare, schone en gelukkige steden. Duidelijk is ook dat deze ambities gepaard gaan met nieuwe ruimtelijke uitdagingen. Denk aan het ruimtelijke accommoderen van een duurzame energievoorziening of het creëren van ruimte voor productie en lokale waarde.

Op zes dinsdagavonden zetten RUIMTEVOLK en de IABR de vragen die de zoektocht naar de Next Economy opwerpt in het perspectief van de ontwerp- en planningsopgave. Welke ontwerpoplossingen, planningsstrategieën en handelingsperspectieven zijn denkbaar zijn om de maatschappelijke opgaven van de Next Economy en gewenste ontwikkelingen ruimtelijk vorm te geven? Hoe creëren we ruimte voor het experimenteren met nieuwe praktijken? Kortom, wat zijn de Next Steps voor het ontwerp, planning en governance?

 

Sjors-de-Vries

Moderator / host van deze reeks is Sjors de Vries

 

agenda

3 juli 2016

Next Steps #6: Slotdebat - Now, what's next?

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, IABR–2016–THE NEXT ECONOMY, wordt op 3 juli afgesloten met een slotakkoord: NOW, WHAT’S NEXT? Wat hebben we geleerd? En wat kunnen we meegeven aan de ontwerpers die gestaag verder werken aan de stad van morgen? Lees verder 0

agenda

14 juni 2016

Next Steps #5: De inclusieve stad

Nederland werd beschouwd als een gidsland. De wijken waren gemengd en de maatschappij redelijk egalitair. Recentelijk lijkt er sprake van een kentering. In demografische en sociaal-economische zin groeien regio’s uit elkaar. Hoe houden we onze steden inclusief voor iedereen, voor jong en oud, arm en rijk, yup en gezin? In deze NEXT Steps verkennen we hoe planning en ontwerp kunnen bijdragen aan een inclusieve stad. Lees verder 0

agenda

31 mei 2016

Next Steps #4: Gezonde wijken - ontwerpen voor een hogere levensverwachting

De Next Economy vraagt om gezonde en inclusieve steden. En daar ligt een enorme uitdaging. Zo is de gemiddelde levensverwachting in de Utrechtse wijk Overvecht maar liefst 12 jaar lager dan in de omliggende wijken. Kun je met inzet van ontwerp en planning ongezonde wijken gezonder maken? Hoe ontwerpen we in de 21ste eeuw gezonde steden waarin de straat of wijk waarin je woont geen invloed heeft op je levensverwachting? Waar sleutel je dan aan, en wat betekent dit voor bestaande en toekomstige planning- en ontwerpstrategieën? Lees verder 0

agenda

24 mei 2016

Next Steps #3: De energietransitie - de uitdager van een nieuwe ontwerppraktijk

Nederland streeft naar een volledig duurzame energievoorziening in het jaar 2050, maar steden en regio’s krijgen nog maar weinig grip op de ruimtelijke impact van de energietransitie. Welke rol kunnen architectuur en ruimtelijke planning spelen in de energietransitie? En welke rol moet de overheid pakken? Talkshow onder leiding van Sjors de Vries (RUIMTEVOLK) met o.a. Dirk Sijmons. Lees verder 0

agenda

10 mei 2016

Next Steps #2: De stad als werkplaats

In de Next Economy lonkt de stad niet alleen als smeltkroes van creativiteit en kennis, maar ook van productie en werkgelegenheid voor hoger én lager opgeleiden. Hoe kunnen steden en wijken profiteren van een meer lokale productie? Talkshow onder leiding van Sjors de Vries (RUIMTEVOLK). Lees verder 0