Logo Ruimtevolk klein

Nieuws

Veel animo Pilots Omgevingsvisie

16 maart 2017 • Redactie

Op 8 maart sloot de aanmelding voor de tweede tranche Pilots omgevingsvisie. In totaal dienden meer dan 25 partijen - gemeenten, provincies en regionale samenwerkingsverbanden - een pilotvoorstel in. Daarnaast meldde een divers gezelschap van overheids- en niet-overheidspartijen zich aan om mee te leren in 'de tweede ring'. Meer over de inzendingen op de website van Aan de slag met de Omgevingswet. RUIMTEVOLK gaat het komende jaar 10 pilots begeleiden.

Aanbevolen: De Groene Amsterdammer over Midsize NL

9 maart 2017 • Redactie

De Groene Amsterdammer besteedt deze week aandacht aan de opgaven van middelgrote steden en krimpgemeenten. In het lezenswaardige artikel 'Het leed van Midsize Nederland' van Floor Milikowski komen resultaten en spelers van ons kennisprogramma Midsize NL aan bod. De conclusie: de roep om een regisserende overheid wordt steeds sterker. En die delen wij (zie ook: De roep om een regisserende overheid).

Energieke dorpsavond Toekomst IJhorst

23 februari 2017 • Redactie

Op donderdagavond 16 februari dachten de inwoners van IJhorst gezamenlijk na over de toekomst van hun dorp. Hoe ziet het eruit als we over een aantal jaren het 800 jarig bestaan vieren? RUIMTEVOLK begeleidde deze avond. Na soep, broodjes en een inspirerend verhaal van Freek Jansen over de Brede Maatschappelijke Voorziening in Mariënvelde kwamen veel nieuwe ideeën op tafel. Samen met de dorpsraad van IJhorst verwerken we deze ideeën en stellen we in maart een uitvoeringsagenda op voor het dorp.

Boodschappen voor het nieuwe kabinet

22 februari 2017 • Redactie

Om het nieuwe kabinet een vliegende start te bezorgen heeft het onafhankelijke platform ‘Wij Maken Nederland’ samen met maatschappelijke partners, bevlogen professionals en geïnteresseerde burgers gewerkt aan een aantal boodschappen. Deze boodschappen gaan over onderwerpen en werkwijzen die ‘blinde vlekken’ zijn in het huidige politieke debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Waar liggen de uitdagingen en oplossingen? Op 2 maart vindt in Pakhuis de Zwijger een bijeenkomst plaats over deze boodschappen en wordt een ‘schaduwkabinet’ geformeerd om te kijken hoe we de boodschappen verder het land in kunnen sturen. Jeroen Niemans van RUIMTEVOLK levert een bijdrage. RUIMTEVOLK is een van de partners van Wij Maken Nederland.

Terugblik praktijkbijeenkomst Energie & Omgeving

22 februari 2017 • Redactie

Wat kunnen, moeten en willen ruimtelijke professionals met de enorme opgave voor
energietransitie? Dat was de steeds terugkerende vraag op de praktijkbijeenkomst Energie &
Omgeving op 14 februari in Amersfoort. Een middag vol inspirerende voorbeelden en praktische tips over de consequenties van de broodnodige energietransitie. Lees hier een korte impressie en bekijk hier de foto's van de bijeenkomst.

Het Oosterhoutse DNA

18 februari 2017 • Redactie

Het Brabantse Oosterhout werkt aan een integrale langere termijnvisie op de ontwikkeling van de gemeente. In navolging van de studie Midsize Brabant gaat daarbij expliciet aandacht uit naar de trends die op de middelgrote stad afkomen en naar de positie van Oosterhout in de regio. De eerste stap is een analyse van het 'DNA' en functioneren van de stad en de regio. RUIMTEVOLK verzorgt deze analyse en het interactieve proces. Lees meer. (Foto: Bas Leenders (CC BY-SA 2.0))

Nieuwe ideeën uit de stad voor Zwolse Woonvisie

12 februari 2017 • Redactie

Eind januari bespraken marktpartijen, woningcorporaties, particuliere initiatiefnemers en huurders de concept Woonvisie van de gemeente Zwolle. RUIMTEVOLK was gevraagd deze bijeenkomst te begeleiden. Het werd een buitengewoon inspirerende middag met veel nieuwe ideeën om mee aan de slag te gaan. De verrijkte Woonvisie wordt in maart besproken in de Zwolse gemeenteraad.

 

Versterking team!

6 februari 2017 • Redactie

We zijn erg trots te kunnen melden dat we ons team onlangs hebben versterkt met vier fantastische professionals; ervaren verbinders en vernieuwers in het ruimtelijk domein. Lees meer over de nieuwe RUIMTEVOLK-ers Anne Seghers, Brechtje van Boxmeer, Janneke Rutgers en Jeroen Niemans.