Logo Ruimtevolk klein

Samen aan de energietafel

Nieuws

5 april 2018 • RUIMTEVOLK

De energietransitie speelt zich af in dezelfde omgeving waar ook de woningbouwopgave, klimaatadaptatie, bereikbaarheid en vele andere maatschappelijke opgaven zich afspelen. Bij het in kaart brengen van de regionale energieopgave en duurzame energiepotentie is het daarom belangrijk om naast de Petajoules ook de ruimtelijke impact en meekoppelkansen met andere opgaven en belangen mee te nemen. Lees verder


Sociale agenda als basis voor omgevingsvisie

Nieuws

19 januari 2018 • RUIMTEVOLK

Het afgelopen jaar begeleidde RUIMTEVOLK in het kader van het programma Aan de slag met de Omgevingswet twaalf pilots omgevingsvisie. De komende tijd blikken we terug op de lessen van een jaar lang pilots. RUIMTEVOLK sprak met Edwin Saathof van de Gemeente Staphorst over de omgevingsvisie Staphorst voor elkaar. Een visie met sociale aspecten als uitgangspunt voor de ruimtelijke invulling. Lees verder

12345