Logo Ruimtevolk klein

Ruimtelijke verkenning Energie en Klimaat verschenen

Nieuws

28 februari 2018 • RUIMTEVOLK

Dat de ruimtelijke impact van de energietransitie groot is, staat buiten kijf. Maar hoe ziet die impact er precies uit en aan welke knoppen valt dan te draaien? Hoe vertaal je vervolgens de verschillende scenario’s naar een strategie op regionaal of lokaal niveau? De publicatie Ruimtelijke verkenning Energie en klimaat helpt bij het maken van deze en andere afwegingen en beslissingen en het vertalen daarvan in omgevingsvisies en energiestrategieën van lokale overheden. Lees verder


Sociale agenda als basis voor omgevingsvisie

Nieuws

19 januari 2018 • RUIMTEVOLK

Het afgelopen jaar begeleidde RUIMTEVOLK in het kader van het programma Aan de slag met de Omgevingswet twaalf pilots omgevingsvisie. De komende tijd blikken we terug op de lessen van een jaar lang pilots. RUIMTEVOLK sprak met Edwin Saathof van de Gemeente Staphorst over de omgevingsvisie Staphorst voor elkaar. Een visie met sociale aspecten als uitgangspunt voor de ruimtelijke invulling. Lees verder

12345