Logo Ruimtevolk klein
nieuws

11 juni 2018 • RUIMTEVOLK

‘De bewoners zijn een stuk gelukkiger en mijn collega’s ook!’

In de laatste editie van Het Zoet is een artikel opgenomen over de nieuwe wijkaanpak die we vorig jaar met de bewoners en professionals in de wijk Zilverkamp in Huissen hebben ontwikkeld.

Lees vanaf pagina 20 hoe de Huissense wijk volgens RUIMTEVOLK adviseur Robbin Knuivers weer ‘blosjes op de wangen’ heeft gekregen. Het Zoet is een magazine over ‘pionierende overheden en vooruitstrevende organisaties’.