Logo Ruimtevolk klein
nieuws

31 januari 2018 • RUIMTEVOLK

‘Gebruik bouwopgave voor slimmere, duurzame steden’

Terwijl bouwkranen in veel steden weer de horizon bepalen, verschijnen er alarmerende berichten dat we te weinig huizen bouwen om de groeiende vraag aan te kunnen. Er klinkt een roep om één miljoen nieuwe huizen. Die aantallen kunnen we halen, stelt Jeroen Niemans van RUIMTEVOLK in Trouw, maar laten we daarmee vooral kwaliteit toevoegen aan onze steden.

Niemans signaleert dat er een fors spanningsveld zit tussen het zorgen voor robuuste steden en dorpen die klaar zijn voor de toekomst en de drang om woningbouw te versnellen. Hij ziet een taak voor de overheid om te profiteren van de aantrekkende markt. Niet door aantallen woningen en grondopbrengsten centraal te stellen, maar door de woningbouwopgave vooral te gebruiken om onze steden beter, slimmer en duurzamer te maken.

Niemans geeft in Trouw aankomende raadsleden mee: ‘Durf keuzes te maken en geef voorrang aan de projecten die echt verschil maken voor de leefbaarheid van onze steden, wijken en dorpen. Een overheid die haar nek uitsteekt voor kwaliteit, bereikt meer dan alleen maar meer woningen.’

Het hele artikel lees je hier.