Logo Ruimtevolk klein
nieuws

5 april 2018 • RUIMTEVOLK

Lessen uit de praktijk van de eerste omgevingsvisies

In kader van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft RUIMTEVOLK in 2017 en 2018 twaalf pilots (gemeenten, provincies) begeleid bij het opstellen van hun omgevingsvisie. Op 29 maart is de oogst van de pilots gepresenteerd in de vorm van een inspirerend eindrapport. Aan de hand van interviews, artikelen en tips geeft deze publicatie inzicht in een jaar lang pilots omgevingsvisie en biedt het aanknopingspunten voor andere omgevingsvisietrajecten.

Ambities
Projectleider Jeroen Niemans: ‘Het is interessant om te zien hoeveel overheden nog voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet al actief aan de slag gaan met hun omgevingsvisie. Aan ambitie is er geen gebrek. Gemeenten gebruiken de omgevingsvisie om het integraal werken een nieuwe impuls te geven en relatief nieuwe thema’s zoals energie, klimaat, gezondheid en economische innovatie te agenderen en verkennen. Hoe je door middel van een integrale strategie voor de fysieke leefomgeving antwoorden op deze opgaven kunt vinden, is een uitdagende puzzel.’ Adviseur Brechtje van Boxmeer vult aan: ‘Je ziet dat omgevingsvisietrajecten steeds bewuster en slimmer worden gebruik om een omslag in denken en werken tot stand te brengen en om een gelijker speelveld te creëren. Het was boeiend om de koplopers het afgelopen jaar hierin te mogen begeleiden.’

Een omgevingsvisie: hoe pak je dat aan, en waar begin je? Zoals dat gaat bij het werken aan nieuwe instrumenten, worden er nieuwe wegen ontdekt, maar komen er ook allerlei vragen naar boven. In de eindpublicatie Pilots Omgevingsvisie staan de lessen uit de praktijk centraal, zoals deze zijn opgehaald tijdens een jaar lang samen werken aan omgevingsvisies in het kader van het pilotprogramma omgevingsvisie 2017-2018. Het is geen handboek, maar biedt wel praktische inzichten en tips voor iedereen die aan de slag gaat met het opstellen van een eigen omgevingsvisie.

Download hier het eindrapport.

Op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet vindt u meer over pilots, nieuwe handreikingen, instrumenten en ondersteuningsbegeleiding bij het werken met de omgevingswet.