Logo Ruimtevolk klein
nieuws

20 september 2017 • RUIMTEVOLK

Diverse lezingen RUIMTEVOLK

24 september: Basiskamp Entre Nous

In de bakermat van de Nederlandse verzorgingsstaat, de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord, is het basiskamp Entre Nous neergestreken. Onder leiding van een aantal kunstenaars wordt daar deze maand de participatiesamenleving onderzocht: ‘een humanitaire missie in eigen land’.

Zondag 24 september geeft Sjors een lezing over leefbaarheid in kleine kernen en de toekomst van de verzorgingsstaat. Het programma start om 14.00 uur. Aansluitend is er een gesprek met Merel Melief (Roeg & Roem), Luit Hummel (BOKD) en het publiek.

Meer informatie op de website van Entre Nous

5 oktober: Jaarcongres Trendbureau Overijssel

Veel Nederlanders maken zich zorgen over grotere tegenstellingen in de maatschappij. Arm versus rijk, autochtoon tegenover migrant, hoog- en laagopgeleid, stad en dorp, elite en volk: onze samenleving lijkt in steeds meer fragmenten uiteen te vallen. De groeiende tegenstellingen vragen nieuw handelen. Dat is de inzet van het jaarcongres van Trendbureau Overijssel op 5 oktober.

Sjors leidt een deelsessies over ontmoeting in de publieke ruimte. De stedeling van nu trekt zich steeds verder terug in zijn eigen bubbel, ook in de publieke ruimte. Er zijn nieuwe ruimtelijke strategie├źn nodig om ontmoeting tussen stadsbewoners te stimuleren en om de bubbels in het publieke domein door te prikken.

Meer informatie op de website van Trendbureau Overijssel