Logo Ruimtevolk klein
nieuws

25 oktober 2017 • RUIMTEVOLK

Diverse lezingen RUIMTEVOLK

1 november: Aantrekkelijk Zeeland

Wat maakt en houdt Zeeland aantrekkelijk en leefbaar? Iedereen wil fijn wonen en werken in Zeeland, maar krimp, ontgroening en vergrijzing zetten de leefbaarheid steeds meer onder druk. Om Zeeland ook in de toekomst leefbaar te houden, moeten nieuwe wegen worden bewandeld. Alle Zeeuwen kunnen daaraan een bijdrage leveren. Daarom organiseert de Provincie de manifestatie Aantrekkelijk Zeeland. Een middag om met een bonte verzameling inwoners, organisaties, bestuurders, ondernemers en maatschappelijke initiatiefnemers idee├źn op te doen, elkaar te ontmoeten, versterken en inspireren. Sjors de Vries, directeur van RUIMTEVOLK, is een van de sprekers.

Meer informatie op de website van Zeeland

7 november: VVG Congres – Energietransitie

Op dinsdag 7 november spreekt Sjors de Vries tijdens het congres van de Vereniging van Grondbedrijven over de energietransitie. Op dit congres staan de actuele trends en veranderingen en het omgaan met het energievraagstuk bij ruimtelijke ontwikkelingen in de praktijk centraal. Ook het economisch perspectief zal hierbij aandacht krijgen. Sjors zal ingaan op de energetische opgave, nieuwe vormen van governance voor duurzame gebiedsontwikkeling en de kansen en valkuilen van de nieuwe Omgevingswet.

Meer informatie op de website van de VVG