Logo Ruimtevolk klein
nieuws

13 december 2017 • RUIMTEVOLK

Lichten op groen voor Regiodeals

Het denken en handelen op regionale schaal krijgt steeds meer vorm. Of het nu gaat om stedelijke- of plattelandsregio’s: het besef dringt door dat de grote maatschappelijke opgaven vragen om een regionale oriëntatie en aanpak. RUIMTEVOLK voerde onlangs een onderzoek uit naar de kansen van Regiodeals. De lichten staan op groen voor nieuwe arrangementen tussen Rijk en regio’s.

In veel Nederlandse regio’s worden opgaven en nieuwe perspectieven actief op regionale schaal onderzocht en vormgegeven. Om kansen daadwerkelijk te kunnen benutten en de uitvoering van regionale programma’s kracht bij te zetten, moeten nationale en regionale agenda’s beter op elkaar worden afgestemd. Dat is ook een rode draad in het nieuwe regeerakkoord van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Een nieuw programmatische en bestuurlijk arrangement tussen regio’s en Rijk biedt kansen: de Regiodeal.

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Infrastructuur en Waterstaat hebben RUIMTEVOLK gevraagd een verkennend onderzoek uit te voeren naar de betekenis en mogelijkheden van Regiodeals voor regio’s die te maken hebben met de gevolgen van de demografische transitie; krimp- en anticipeerregio’s. Tien regio’s deden mee aan het onderzoek.

Een belangrijke conclusie is dat de urgentie en het perspectief om door middel van samenwerkingen met partijen binnen de regio (krimp)opgaven op te pakken breed worden gedeeld bij gemeenten, provincies en Rijk. Ook het belang van de ontwikkeling van regionale strategieën en programma’s, aansluitend bij de positie en het DNA van de regio, wordt door vrijwel alle partijen gedeeld en als kansrijk bestempeld.

Thema’s die door de regio’s veelvuldig worden geagendeerd voor Regiodeals zijn de woningmarkt, leegstand en transformatie, onderwijs en arbeidsmarkt, leefbaarheid en energietransitie. De behoeften en fasering per regio verschillen daarbij sterk. Er is dan ook maatwerk nodig. Alle aanleiding dus om in verschillende krimp- en anticipeerregio’s het pad van de Regiodeals actief verder te verkennen.

Wilt u graag meer informatie over de bevindingen van dit onderzoek en het opstellen van een Regiodeal? Neem gerust contact met ons op:

Sjors de Vries
Directeur en adviseur regionale ontwikkeling
sjors.devries@ruimtevolk.nl | 06 12 22 96 62

Janneke Rutgers
Adviseur en onderzoeker regionale ontwikkeling
janneke.rutgers@ruimtevolk.nl | 06 41 31 30 59