Logo Ruimtevolk klein
nieuws

3 oktober 2017 • RUIMTEVOLK

Netwerkbijeenkomst omgevingsvisie en energietransitie

Leidt visie voor energie ook tot energie voor visie? Op dinsdag 21 november organiseert RUIMTEVOLK samen met Netwerk Jong Leefomgeving een netwerkbijeenkomst voor jong professionals. Ben je jong en heb je frisse ideeën over omgevingsvisies en energietransitie? Meld je dan aan!

De omgevingsvisie is één van de belangrijke kerninstrumenten uit de Omgevingswet, waarin de langetermijnvisie op de gehele fysieke leefomgeving kan worden vastgelegd. Iedere bestuurslaag in Nederland – gemeente, provincie en Rijk – moet zo’n omgevingsvisie maken.

De energietransitie is een prominente opgave binnen die visies. Hoe kan deze opgave een bijdrage leveren aan de (totstandkoming van een) omgevingsvisie? En hoe vertaal je de energieopgave, energieambities en energiestrategie naar deze brede visies op de leefomgeving? Deze vragen staan 21 november centraal en worden door sprekers die op lokaal, regionaal en nationaal niveau reeds aan omgevingsvisies werken nader toegelicht. Zij stellen daarbij ook een aantal dilemma’s voor waar ’s middags in groepen aan gewerkt wordt.

De ambitie is om uit de resultaten een prikkelende boodschap te destilleren om het debat over omgevingsvisies én de energietransitie verder te voeden!

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden!