Logo Ruimtevolk klein
nieuws

28 maart 2019 • RUIMTEVOLK

Omgevingsvisie Nieuwegein

Deze week nam onze collega Bram van den Groenendaal afscheid bij de gemeente Nieuwegein, waar hij de afgelopen maanden interim projectleider van de omgevingsvisie was. Een spannend proces over de toekomst van de stad. Want wie vanuit het gloednieuwe stadskantoor in Nieuwegein naar buiten kijkt ziet de uitdagingen waar de stad voor staat, zoals: de kwaliteitsslag van de jaren ’70 en ’80 wijken, de transformatie van kantoorlocaties, het opwekken van duurzame energie en een schaalsprong en andere invulling van mobiliteit.

De omgevingsvisie moet vooruit kijken, deze opgaven samenbrengen en zo richting geven aan bestaand en nieuwe beleid. Bram heeft het proces begeleid, inhoud op tafel gekregen en het participatieproces voorbereid, zodat er nu een solide basis ligt voor de uiteindelijke omgevingsvisie. Bram vertelt: “De gemeente Nieuwegein is heel voortvarend aan de slag gegaan met de omgevingsvisie. We stonden voor de uitdaging om te zoeken naar nieuwe perspectieven, naar nieuwe taal en beelden voor het Nieuwegein van de 21ste eeuw. Voor een groeikern die zichzelf opnieuw in positie brengt. Dat vergt een andere manier van denken en werken. Ik ben er trots op dat we als team, met de verschillende disciplines, daarvoor de afgelopen maanden de basis hebben weten te leggen.” 

Om te komen tot een toekomstbestendige omgevingsvisie adviseert Bram overheden om zich niet blind te staren op het samenbrengen van bestaande ambities en beleid. “Mijn advies aan overheden is om niet bestaand beleid maar juist de gewenste toekomst als vertrekpunt te nemen in het proces. Op die manier bouw je letterlijk en figuurlijk aan een toekomst in plaats dobberen op het verleden. Dat vraagt om een co-creatieve aanpak binnen en buiten de muren van het gemeentehuis.”

Ook het komend half jaar blijft RUIMTEVOLK betrokken; Pieternella Aten werkt de komende maanden als stedenbouwkundige verder aan de omgevingsvisie.