Logo Ruimtevolk klein
nieuws

28 februari 2018 • RUIMTEVOLK

Ruimtelijke verkenning Energie en Klimaat verschenen

Dat de ruimtelijke impact van de energietransitie groot is, staat buiten kijf. Maar hoe ziet die impact er precies uit en aan welke knoppen valt dan te draaien? Hoe vertaal je vervolgens de verschillende scenario‚Äôs naar een strategie op regionaal of lokaal niveau? De publicatie Ruimtelijke verkenning Energie en Klimaat helpt bij het maken van deze en andere afwegingen en beslissingen en het vertalen daarvan in omgevingsvisies en energiestrategie√ęn van lokale overheden.

Deze verkenning is uitgevoerd door een collectief van landschapsarchitecten en ruimtelijk ontwerpers en strategen, waaronder RUIMTEVOLK, in opdracht van de ministeries Economische Zaken & Klimaat, Infrastructuur & Water en Binnenlandse Zaken. RUIMTEVOLK biedt in de verkenning handelingsperspectieven voor de ruimtelijke inpassing van de energietransitie, zoals een instrumentenkoffer en praktijkvoorbeelden die helpen om in de praktijk aan de slag te gaan.

Download hier de publicatie.