Logo Ruimtevolk klein
nieuws

26 maart 2018 • RUIMTEVOLK

Stichting DOEN en RUIMTEVOLK ondersteunen bewonersinitiatieven

Regelmatig stuiten bewonersinitiatieven op kennisvragen en is er in bepaalde fasen van het traject behoefte aan coaching en ondersteuning. Samen met RUIMTEVOLK organiseert Stichting DOEN daarom in 2018 weer een aantal Dorpenlabs. Met een Dorpenlab worden de juiste omstandigheden gecreëerd om een initiatief in een korte periode op verschillende vlakken een concrete stap verder te helpen.

Initiatiefnemers gaan samen met betrokkenen en stakeholders uit het dorp, vakinhoudelijke experts en ervaringsdeskundigen in een werksessie aan de slag om een antwoord te vinden op de vooraf opgestelde kennisvraag: obstakels worden vanuit een andere invalshoek bekeken en er wordt gezamenlijk gezocht naar (nieuwe) kansen, handelingsperspectieven en vervolgstappen.

Stichting DOEN financiert initiatieven van mensen die risico’s durven nemen om hun baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen te inspireren. Door de jaren heen heeft Stichting DOEN veel initiatieven gesteund en wil zij de initiatieven die zijn opgestart ook daarna een stap verder helpen in uitvoering. RUIMTEVOLK heeft ruimte ervaring met de ondersteuning van bewonersinitiatieven met kennis en netwerk.

Meer weten? Neem contact op met Janneke Rutgers via janneke.rutgers@ruimtevolk.nl.