Logo Ruimtevolk klein
nieuws

5 oktober 2018 • RUIMTEVOLK

Energietransitie: ‘tijd voor een dwingender overheid’

In het themadossier ‘energietransitie’ van BPD magazine een interview met Sjors de Vries. Volgens hem moet het gepuzzel met petajoules op lokaal en regionaal niveau snel verrijkt worden met meer aandacht voor het benodigde brede eigenaarschap en de economie van de transitie.

‘Ik ben sterk voor een gedemocratiseerde samenleving. Maar om de energietransitie op gang te brengen, moet de overheid dwingender optreden, een speelveld uitzetten dat het voor iedereen aantrekkelijk maakt om mee te doen.’

Lees het hele dossier op ISSUU of download hier het artikel (pdf)