Logo Ruimtevolk klein
nieuws

11 oktober 2017 • RUIMTEVOLK

Vernieuwing van de wijkvernieuwing

Dit najaar geven bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de gemeente Lingewaard en de provincie Gelderland samen een impuls aan de kwaliteit en leefbaarheid van de wijk Zilverkamp in Huissen. Via een interactief proces met onder andere wijktafels en een wijkconferentie geven alle partijen inhoud aan een gezamenlijk wijkontwikkelingsplan dat de komende jaren richting moet geven aan de revitalisering van de wijk.

Robbin Knuivers is als adviseur betrokken bij het project: ‘Zilverkamp is een bijzondere bloemkoolwijk uit de jaren zeventig met mooie buurten, betrokken bewoners en goede voorzieningen. Maar de wijk heeft te maken met aantal uitdagende opgaven, waarvan de sterke vergrijzing een van de grootste is. Daarnaast is er sprake van een verschraalde openbare ruimte. Maar ook de sociale cohesie, zelfredzaamheid van de wijk en verduurzaming van de woningen zijn door partijen hoog op de agenda gezet. Na ruim veertig jaar is het tijd voor een kwaliteitsimpuls voor Zilverkamp. En dat geldt voor de meeste de bloemkoolwijken.’

De revitalisering van de wijk is een gezamenlijk initiatief van bewoners en organisaties. Knuivers: ‘We werken samen aan een nieuwe wijkdemocratie en -aanpak, waarin betrokken partijen op structurele basis rondom de belangrijkste thema’s en projecten aan dezelfde tafel zitten. We bundelen inzichten, kennis en middelen. De eerste successen zijn al geboekt, zoals een centrale ontmoetingsplek in de wijk. Er wordt nu gewerkt aan een visie, omdat partijen in de wijk zich willen committeren aan een gezamenlijke ambitie. Maar we willen geen papieren toekomst, de uitvoering en samenwerking van burgers en professionele organisaties staan centraal. Ons project in Zilverkamp levert daarmee een bijdrage aan de gewenste vernieuwing van de wijkvernieuwing.’

RUIMTEVOLK begeleidt het proces en ondersteunt bij de strategieontwikkeling. Het wijkontwikkelingsplan zal begin 2018 worden vastgesteld.

Lees meer over het project.

Foto boven: koffietafel op de nieuwe wijkontmoetingsplek