Logo Ruimtevolk klein
nieuws

15 november 2017 • RUIMTEVOLK

Word Omgevingswetproof: vijf tips om vandaag nog aan de slag te gaan

De Omgevingswet is de grootste naoorlogse wetgevingsoperatie van Nederland. Dat neigt naar voer voor juristen. Maar het is veel meer dan alleen een wetswijziging: het is een impuls voor een veranderbeweging die door alle geledingen van alle overheden gevoeld zal worden. Het heeft impact op hoe overheden werken buiten, maar zeker ook binnen de organisatie. RUIMTEVOLK en Hiemstra & De Vries begeleiden diverse gemeenten bij het invoeren van de Omgevingswet en geven in een pamflet voor elke organisatielaag vijf tips om vandaag nog aan de slag te gaan met de Omgevingswet en uw organisatie Omgevingswetproof te maken.

Bij veel overheden hangen zowel organisatieverandering als de Omgevingswet als donkere wolken boven de organisatie. Integraal werken, innovatieve werkwijzen en betekenisvolle participatie staan op het verlanglijstje van alle overheidspartijen. Dat vraagt om een andere werkwijze binnen deze organisaties. De Omgevingswet wordt nog vaak gezien als een inhoudelijke opgave, maar wie aan de slag is met de Omgevingswet ontdekt dat de crux zit in anders werken. Als je hier met een organisatiebril naar kijkt, valt op dat de neiging is om de structuur aan te passen. Maar experts hebben er weinig geloof in dat een organisatiestructuur een andere manier van werken kan opleggen. Het draait om mensen.

Vandaag aan de slag
Voor die andere manier van werken hoeven we dus niet te wachten op anderen, daar kun je vandaag nog mee beginnen. Het vraagt niet om een verandering van de structuur, maar om een verandering van je eigen benadering. RUIMTEVOLK en Hiemstra & de Vries hebben op basis van hun ervaringen met de Omgevingswet tot nu toe vijf tips geformuleerd om je organisatie Omgevingswetproof te maken.

Lees meer over deze vijf tips in het pamflet dat hier te downloaden is.

RUIMTEVOLK werkt aan kennis voor de nieuwe ruimtelijke praktijk. Als begeleider van de pilots omgevingsvisie zit RUIMTEVOLK midden in de beweging van de Omgevingswet en ziet dat elke inhoudelijke vraag ook een vraagstuk voor de overheidsorganisatie met zich meebrengt. Hiemstra & De Vries is een organisatieadviesbureau voor de publieke sector, die publieke organisaties in de brede zin verder helpt in de ontwikkeling van hun organisaties. Hiemstra & De Vries helpt publieke organisaties beter presteren door maatschappelijke trends te vertalen naar het organiseren van vandaag.