Logo Ruimtevolk klein

Wij zijn RUIMTEVOLK.

Wij werken aan duurzame en inclusieve steden en regio’s. Wij halen de toekomst dichtbij: we geven inzicht, creëren perspectieven en ontwikkelen ruimtelijke strategieën voor maatschappelijke opgaven. Dat doen we lokaal, regionaal en nationaal met nieuwe coalities van overheden, marktpartijen, maatschappelijke partners en inwoners.

Onze projecten.

Wij werken in het hele land voor een breed palet van opdrachtgevers. Het accent van onze projecten ligt op de volgende thema’s: Wonen en wijkEnergie en klimaatOmgevingsbeleid / omgevingswetRegionale ontwikkeling en samenwerkingStedelijke transformatieDorpen en platteland. Een overzicht van onze projecten is te vinden op deze pagina.

Onze werkplaats.

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs. Begin 2017 zijn we naar deze plek verhuisd omdat omdat het ons de ruimte geeft die we nodig hebben voor ontmoeting en verbinding met partijen in ons eigen netwerk en met nieuwe organisaties.

Ons platform.

Vanaf onze oprichting in 2007 zetten we ons als organisatie daarnaast actief in voor vernieuwing van de praktijk van stedelijke en regionale ontwikkeling door het delen van kennis en inzichten. Vanaf het begin hebben we inspirerende verhalen en innovatie praktijken breed onder de aandacht gebracht van ons netwerk. Vanaf juni 2017 doen we dat via het nieuwe platform en magazine NL.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op:


Jaarbeurs Innovation Mile
Jaarbeursplein 6
Utrecht >> ROUTEBESCHRIJVING

info@ruimtevolk.nl

Postbus 196
6800 AD Arnhem

Benader ons direct (zie onder)

Team
Anna Herngreen

Socioloog, adviseur wonen, wijken en regionale ontwikkeling.

anna.herngreen@ruimtevolk.nl
06 43 83 69 98

Anna is adviseur en onderzoeker en houdt zich bezig met opgaven op het snijvlak van het sociaal en het fysiek domein, waarbij wonen een centraal thema is. Ze heeft zich in haar studie en werk altijd beziggehouden met de praktische en maatschappelijke betekenis van theorie en onderzoek en zal daar ook bij RUIMTEVOLK mee bezig blijven: wat betekenen visie, kennis en plannen voor hoe wij dagelijks ons leven leiden, en hoe kan dat nog beter?


Anne Seghers

Stedenbouwkundige, onderzoeker en redacteur

anne.seghers@ruimtevolk.nl
06 41 31 30 55

Anne is onderzoeker en redacteur. Ze is opgeleid als stedenbouwkundige en voelt zich thuis in de meer onderzoekende en beschouwende hoek van het vakgebied. Ze werkt graag samen met andere disciplines om zo een andere of aanvullende blik op de opgave te kunnen bieden. Bij RUIMTEVOLK werkt ze aan opgaven rond binnensteden, stedelijke transformatie en het buitengebied en is ze redacteur van het magazine NL.


Brechtje van Boxmeer

Adviseur energietransitie

brechtje.vanboxmeer@ruimtevolk.nl
06 42 66 47 45

Brechtje is senior adviseur en procesmanager. Ze heeft, onder meer als senior projectmanager bij Procap, ruime ervaring opgedaan in regionale en binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, stedelijke herstructurering, herontwikkeling van monumenten en regionale samenwerkingsverbanden. Bij RUIMTEVOLK werkt Brechtje onder meer aan opgaven rond de energietransitie en pilots voor de omgevingsvisies.


Caroline Bégin

Financieel- en bureaumanager

caroline.begin@ruimtevolk.nl
06 54 73 61 05

Caroline is financieel- en bureau manager van RUIMTEVOLK. Caroline is opgeleid als architect en heeft in die rol gewerkt voor verschillende bureaus in Nederland en Canada.


Janneke Rutgers

Stedenbouwkundige

janneke.rutgers@ruimtevolk.nl
06 41 31 30 59

Janneke is onderzoeker en adviseur. Haar affiniteit ligt op het snijvlak van vraagstukken rondom de ruimtelijke (plattelands-) ontwikkeling en governance. Ze is stedenbouwkundige en werkt momenteel aan een promotieonderzoek naar regionale samenwerking in Nederlandse krimpende plattelandsgebieden. Janneke werkt bij RUIMTEVOLK aan opgaven rond dorpen, binnensteden en regionale samenwerking.


Jelmer Oosthoek

GIS-specialist

jelmer.oosthoek@ruimtevolk.nl
Jelmer is geografisch informatiespecialist. Hij specialiseerde zich in GIS-analyses door jarenlang de planeet Mars te bestuderen. Bij RUIMTEVOLK zet hij zijn opgedane technische kennis 'down to earth' in voor een duurzame samenleving. Jelmer werkt aan projecten waar ruimtelijke informatie maatschappelijke vraagstukken kan beantwoorden, zoals de energietransitie.


Jeroen is senior adviseur en procesmanger. Hij wordt gedreven door zijn fascinatie voor plekken en zijn nieuwsgierigheid naar hoe die ontstaan, groeien en zich blijven ontwikkelen. Eerder was hij jarenlang werkzaam als programmamanager en projectleider bij Platform31 en werkte hij voor een adviesbureau. Binnen RUIMTEVOLK werkt Jeroen aan opgaven rondom omgevingsvisies, middelgrote steden en energietransitie.


Jordan Jansen

Stagiair


Jordan is masterstudent Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen doet zijn (afstudeer)stage bij RUIMTEVOLK. Hij is erg geïnteresseerd in hoe mensen gebruik maken van de (fysieke) leefomgeving en hoe deze ruimte het beste ingericht kan worden. Zijn afstudeeronderzoek richt zich op het thema krimp in relatie tot stedelijke ontwikkeling en burgerparticipatie.


Katherine VanHoose

Ontwerper, sociaal wetenschapper

katherine.vanhoose@ruimtevolk.nl
Katherine is ontwerper en sociaal wetenschapper met een ondernemende blik en een passie voor de stad. Met een achtergrond in architectuur en urban studies zoekt ze graag het raakvlak op tussen ontwerp, communicatie en onderzoek om tot innovatieve ideeën voor ruimtelijke vraagstukken te komen. Bij RUIMTEVOLK houdt Katherine zich vooral bezig met (ontwerpend) onderzoek en binnenstedelijke transformatie.


Kris is redacteur bij RUIMTEVOLK en ons magazine NL. Hij wordt gedreven door een liefde voor steden en plekken, die hij graag verkent en beschrijft. Kris is geïnteresseerd in de beleving van ruimte vanuit andere disciplines, met een speciale interesse in het snijvlak van ruimte en cultuur. Hij werkte eerder als freelance urbanist en publicist en daarvoor als projectleider en beleidsadviseur.


Robbin is adviseur en procesmanager en kijkt van nature vol bewondering naar het functioneren van de samenleving in haar omgeving. Hij werkte eerder voor de gemeente Utrecht en het Deltaprogramma onder andere aan de Utrechtse omgevingsvisie, de transitie naar een circulaire stad en het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Bij RUIMTEVOLK werkt Robbin aan opgaven rondom omgevingsvisies, gezonde steden, energietransitie en klimaatadaptatie.


Sjors de Vries

Directeur, sociaal geograaf

sjors.devries@ruimtevolk.nl
06 12 22 96 62

Sjors heeft RUIMTEVOLK opgericht vanuit de overtuiging dat de mens meer centraal moet staan in ruimtelijke vraagstukken. Zijn kracht is het vertalen van de vooruitstrevende opgaven van de 21e eeuw naar praktische perspectieven. Sjors is een spin in het web van de ruimtelijke ordening en hij organiseert voor opdrachtgevers graag kennis rondom elk mogelijk ruimtelijk vraagstuk. Sjors is van huis uit planoloog en sociaal geograaf.