Logo Ruimtevolk klein

Wij zijn RUIMTEVOLK. Experts in stedelijke en regionale ontwikkeling.

We helpen overheden, bewoners en maatschappelijke organisaties bij het nadenken over de toekomst en het ontwikkelen van slimme oplossingen voor complexe opgaven. Of het nu gaat over de energietransitie, stedelijke transformatie, regionale ontwikkeling, woningmarkt, wijkontwikkeling of demografische transitie: wij bouwen samen met onze opdrachtgevers aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Wij zijn:

Onderzoekend. We halen de toekomst dichtbij. We maken trends en ontwikkelingen tastbaar door middel van toekomstverkenningen, ruimtelijke analyses en ontwerpend onderzoek. We vertalen abstracte opgaven in concrete handelingsperspectieven en helpen steden, regio’s en maatschappelijke organisaties om zich voor te bereiden op de toekomst.

Praktijkgericht. We staan met onze voeten in de klei. We ondersteunen opdrachtgevers bij het ontwikkelen van visies en (omgevings)beleid en het begeleiden van gebiedsontwikkelingen en initiatieven. We zijn specialisten in het bij elkaar brengen van stakeholders en hebben kennis van vernieuwende ruimtelijke strategieën en governancemodellen voor stedelijke en regionale ontwikkeling.

Inspirerend. We delen onze inzichten breed. We schreven het al bij onze oprichting in 2007: het delen van inspirerende praktijken in de belangrijkste brandstof voor verandering. Daarin geloven we nog altijd. We inspireren partijen via onze kennisprogramma’s, ons platform en ons eigen magazine NL.

 

Meer weten?Jaarbeurs Innovation Mile
Jaarbeursplein 6
Utrecht >> ROUTEBESCHRIJVING

info@ruimtevolk.nl

Postbus 196
6800 AD Arnhem

Benader ons direct (zie onder)

Team
Anne Seghers

Senior onderzoeker en redacteur

anne.seghers@ruimtevolk.nl
06 41 31 30 55

Anne is onderzoeker en redacteur. Ze is opgeleid als stedenbouwkundige en voelt zich thuis in de meer onderzoekende en beschouwende hoek van het vakgebied. Ze werkt graag samen met andere disciplines om zo een andere of aanvullende blik op de opgave te kunnen bieden. Bij RUIMTEVOLK werkt ze aan opgaven rond binnensteden, omgevingsvisies en energie en is ze redacteur van het magazine NL.


Jeroen Niemans

Senior adviseur en procesmanager

jeroen.niemans@ruimtevolk.nl
06 41 31 30 62

Jeroen is senior adviseur en procesmanger. Hij wordt gedreven door zijn fascinatie voor plekken en zijn nieuwsgierigheid naar hoe die ontstaan, groeien en zich blijven ontwikkelen. Eerder was hij jarenlang werkzaam als programmamanager en projectleider bij Platform31 en werkte hij voor een adviesbureau. Binnen RUIMTEVOLK werkt Jeroen aan opgaven rondom omgevingsvisies, middelgrote steden en energietransitie.


Anna Herngreen

Adviseur en onderzoeker

anna.herngreen@ruimtevolk.nl
06 43 83 69 98

Anna is adviseur en onderzoeker en houdt zich bezig met opgaven op het snijvlak van het sociaal en het fysiek domein, waarbij wonen een centraal thema is. Ze heeft zich in haar studie en werk altijd beziggehouden met de praktische en maatschappelijke betekenis van theorie en onderzoek en zal daar ook bij RUIMTEVOLK mee bezig blijven: wat betekenen visie, kennis en plannen voor hoe wij dagelijks ons leven leiden, en hoe kan dat nog beter?


Kris is redacteur bij RUIMTEVOLK en hoofdredacteur van ons magazine NL. Hij wordt gedreven door een liefde voor steden en plekken, die hij graag verkent en beschrijft. Kris is geïnteresseerd in de beleving van ruimte vanuit andere disciplines, met een speciale interesse in het snijvlak van ruimte en cultuur. Hij werkte eerder als freelance urbanist en publicist en daarvoor als projectleider en beleidsadviseur.


Brechtje van Boxmeer

Senior adviseur en procesmanager

brechtje.vanboxmeer@ruimtevolk.nl
06 42 66 47 45

Brechtje is senior adviseur en procesmanager. Ze heeft, onder meer als senior projectmanager bij Procap, ruime ervaring opgedaan in regionale en binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, stedelijke herstructurering, herontwikkeling van monumenten en regionale samenwerkingsverbanden. Bij RUIMTEVOLK werkt Brechtje onder meer aan opgaven rond de energietransitie en pilots voor de omgevingsvisies.


Katherine VanHoose

Onderzoeker en adviseur

katherine.vanhoose@ruimtevolk.nl
Katherine is ontwerper en sociaal wetenschapper met een ondernemende blik en een passie voor de stad. Met een achtergrond in architectuur en urban studies zoekt ze graag het raakvlak op tussen ontwerp, communicatie en onderzoek om tot innovatieve ideeën voor ruimtelijke vraagstukken te komen. Bij RUIMTEVOLK houdt Katherine zich vooral bezig met (ontwerpend) onderzoek en binnenstedelijke transformatie.


Sjors de Vries

Directeur en adviseur

sjors.devries@ruimtevolk.nl
06 12 22 96 62

Sjors heeft RUIMTEVOLK opgericht vanuit de overtuiging dat de mens meer centraal moet staan in ruimtelijke vraagstukken. Zijn kracht is het vertalen van de vooruitstrevende opgaven van de 21e eeuw naar praktische perspectieven. Sjors is een spin in het web van de ruimtelijke ordening en hij organiseert voor opdrachtgevers graag kennis rondom elk mogelijk ruimtelijk vraagstuk. Sjors is van huis uit planoloog en sociaal geograaf.


Janneke Rutgers

Onderzoeker en adviseur

janneke.rutgers@ruimtevolk.nl
06 41 31 30 59

Janneke is onderzoeker en adviseur. Haar affiniteit ligt op het snijvlak van vraagstukken rondom de ruimtelijke (plattelands-) ontwikkeling en governance. Ze is stedenbouwkundige en werkt momenteel aan een promotieonderzoek naar regionale samenwerking in Nederlandse krimpende plattelandsgebieden. Janneke werkt bij RUIMTEVOLK aan opgaven rond dorpen, binnensteden en regionale samenwerking.


Robbin Knuivers

Adviseur en procesmanager

robbin.knuivers@ruimtevolk.nl
06 41 52 10 39

Robbin is adviseur en procesmanager en kijkt van nature vol bewondering naar het functioneren van de samenleving in haar omgeving. Hij werkte eerder voor de gemeente Utrecht en het Deltaprogramma onder andere aan de Utrechtse omgevingsvisie, de transitie naar een circulaire stad en het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Bij RUIMTEVOLK werkt Robbin aan opgaven rondom omgevingsvisies, gezonde steden, energietransitie en klimaatadaptatie.


Caroline Bégin

Bureaumanager en financieel beheer

caroline.begin@ruimtevolk.nl
06 54 73 61 05

Caroline is als bureau- en communitymanager dé persoon achter de activiteiten van RUIMTEVOLK. Ze coördineert zowel het publieke programma als de activiteiten van de kennisprogramma’s. Caroline onderscheidt zich als eventmanager door haar vakinhoudelijke kennis, die ze heeft opgedaan als architect voor verschillende bureaus in Nederland en Canada.


Anne Vermeulen

Stagiair

anne.vermeulen@ruimtevolk.nl
Anne is stagiaire bij RUIMTEVOLK. Ze heeft haar bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht afgerond en wil tijdens haar stage meer inzicht krijgen in verschillende ruimtelijke opgaven in de praktijk. Haar interesses liggen op het gebied van stedelijke ontwikkeling, complexe beleidsopgaven en collaborative governance.