Logo Ruimtevolk klein

Hans Peter Benschop

Functie

Directeur Trendbureau Overijssel

Contact

http://www.trendbureauoverijssel.nl/
HP.Benschop@overijssel.nl

Hans Peter Benschop leidt het Trendbureau Overijssel. Het Trendbureau is een initiatief van de provincie. Het is een onafhankelijk bureau dat toekomstverkenningen maakt voor de (politieke) besluitvorming. Het is een netwerkorganisatie en werkt voor, en samen met, alle mensen en organisaties die in de toekomst van Overijssel geinteresseerd zijn. Benschop is gepromoveerd op de achttiende eeuwse wijsbegeerte in Ierland.

Geen berichten gevonden.