Logo Ruimtevolk klein

Hans Peter Benschop

Functie

Directeur Trendbureau Overijssel

Contact

http://www.trendbureauoverijssel.nl/
HP.Benschop@overijssel.nl

Hans Peter Benschop leidt het Trendbureau Overijssel. Het Trendbureau is een initiatief van de provincie. Het is een onafhankelijk bureau dat toekomstverkenningen maakt voor de (politieke) besluitvorming. Het is een netwerkorganisatie en werkt voor, en samen met, alle mensen en organisaties die in de toekomst van Overijssel geinteresseerd zijn. Benschop is gepromoveerd op de achttiende eeuwse wijsbegeerte in Ierland.

blogs

2 oktober 2017 • Hans Peter Benschop

Column: Tegenstellingen – de blinde vlek van het ruimtelijk beleid

Vorige week publiceerde het SCP weer zijn Burgerperspectieven. Elke drie maanden meet dit planbureau het nationale probleembesef: wat vinden Nederlanders het grootste maatschappelijke vraagstuk? Het is leerzame kost voor de ruimtelijke sector. Die komt er namelijk niet in voor. Lees verder

blogs

7 december 2015 • Hans Peter Benschop

Te rustige scenario’s?

Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau presenteren 'rustige' scenario's voor de toekomst. Past dat wel in een tijd met grote onzekerheid? Lees verder

blogs

8 april 2015 • Hans Peter Benschop

Filosofen Agenderen de Stad: korte tussenstand

De helft van het project 'Filosofen Agenderen de Stad' zit er op: vijf essays, duizenden lezers, mooie discussies. Maar levert het nu ook nieuwe inzichten op, als je filosofen laat nadenken over de stad? Een vraag die wellicht getuigt van een overdosis 'rendementsdenken', maar desalniettemin: een poging tot een antwoord. Lees verder

blogs

15 februari 2015 • Hans Peter Benschop

De Extatische Stad

In zijn essay in kader van 'Filosofen Agenderen de Stad' agendeert Jan-Hendrik Bakker de vraag hoe we de mentale ontheemding kunnen keren. Daarmee raakt hij een belangrijke zenuw van deze tijd. Maar hoort die mentale ontheemding niet juist bij de stad? En is die niet heerlijk? Lees verder

blogs

17 september 2014 • Hans Peter Benschop

Wetenschap moet de straat op

Direct contact tussen bewoners, wetenschappers en politici verbetert de kwaliteit van waarheidsvinding en besluitvorming, maar bovenal zorgt het voor meer vertrouwen. Lees verder

blogs

18 september 2013 • Hans Peter Benschop

Het einde van de rol van de overheid

Niet een 'regisserende' of 'faciliterende' maar een visionaire en kiezende overheid past bij de maatschappelijke opgaven die voor liggen. Lees verder