Logo Ruimtevolk klein

Janneke Rutgers

Functie

Stedenbouwkundige
Onderzoeker en adviseur

Contact

www.ruimtevolk.nl
janneke.rutgers@ruimtevolk.nl
06 41 31 30 59


Janneke is onderzoeker en adviseur. Haar affiniteit ligt op het snijvlak van vraagstukken rondom de ruimtelijke (plattelands-) ontwikkeling en governance. Ze is stedenbouwkundige en werkt momenteel aan een promotieonderzoek naar regionale samenwerking in Nederlandse krimpende plattelandsgebieden. Janneke werkt bij RUIMTEVOLK aan opgaven rond dorpen, binnensteden en regionale samenwerking.

blogs

15 mei 2017 • Janneke Rutgers en Sjors de Vries

Regiodeals: koppeling tussen nationale en regionale agenda’s

Het denken en handelen op regionale schaal krijgt steeds meer vorm. Of het nu gaat om stedelijke regio’s of plattelandsregio’s: gestaag dringt het besef door dat de grote maatschappelijke opgaven vragen om een regionale oriëntatie en aanpak. In veel Nederlandse regio’s worden deze opgaven en nieuwe perspectieven actief onderzocht en vormgegeven. Om kansen daadwerkelijk te kunnen benutten en de uitvoering kracht bij te zetten, moeten nationale en regionale agenda’s beter op elkaar worden afgestemd. Een nieuw arrangement tussen regio’s en Rijk biedt kansen: de Regiodeal. Lees verder