Logo Ruimtevolk klein

Jeroen Niemans

Functie

Senior adviseur en procesmanager

Contact

www.ruimtevolk.nl
jeroen.niemans@ruimtevolk.nl
06 41 31 30 62


Jeroen heeft zin in de toekomst en wordt als programmamanager ruimtelijke ontwikkeling en energietransitie bij RUIMTEVOLK gedreven door zijn fascinatie voor plekken en zijn nieuwsgierigheid naar hoe die ontstaan, groeien en zich blijven ontwikkelen. Jeroen werkt graag aan het verbinden van vernieuwing. Door expertise (samen) te brengen, onderzoek te doen en interactieve processen te organiseren. Het hogere doel? Komen tot nieuwe antwoorden, innovatie en handelingsperspectieven. Binnen RUIMTEVOLK werkt Jeroen aan opgaven rondom omgevingsvisies, middelgrote steden en energietransitie. Hiervoor was hij jarenlang werkzaam als programmamanager en projectleider bij Platform31 en daarvoor werkte hij voor een adviesbureau. Daarnaast heeft Jeroen zo ook veel ervaring opgebouwd in het schrijven over en modereren van het vakdebat. Jeroen is op dit moment onder andere projectleider van de Pilots Omgevingsvisie.

blogs

12 oktober 2017 • Jeroen Niemans

Energy Oriented Development: energie centraal in omgevingsbeleid

De energietransitie vraagt om een grootscheepse verbouwing van Nederland. Daarvan gaat iedereen de gevolgen ervaren. Met een nationaal klimaat- en energieakkoord en een Klimaatwet geeft het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord de richting aan. En toch, op al die bijeenkomsten over de energietransitie wordt aan het eind van de dag dezelfde conclusie getrokken: het gaat niet snel genoeg. Het is tijd om de energietransitie centraal te stellen in omgevingsbeleid en in te zetten op Energy Oriented Development. Lees verder

Het is menens met de omgevingsvisie

De aanloop was lang, maar nu gloort de Omgevingswet dan toch echt aan de horizon. Waar ingewijden al jaren vol zijn van de grootste wetgevingsoperatie in het ruimtelijk domein van de afgelopen decennia, begint het proces nu ook in brede kring te leven. En dat is te merken. Er is veel energie, maar er doemen ook nieuwe uitdagingen op. RUIMTEVOLK nam de temperatuur op bij deelnemers aan de pilots omgevingsvisie en signaleert drie flinke opgaven. Lees verder

blogs

9 februari 2017 • Jeroen Niemans

De duizelingwekkende waarheid van de energietransitie

De experts zijn het erover eens: de energieopgave vraagt een grootscheepse verbouwing van Nederland waarvan iedereen de gevolgen gaat ervaren. Alles moet uit de kast en wel nu meteen. Maar waar moeten we beginnen? Lees verder

blogs

24 september 2014 • Jeroen Niemans

De grote ondertussenheid van de stedelijke ontwikkeling

Het nieuwe denken en doen biedt nog steeds geen echt alternatief voor traditionele gebiedsontwikkeling. Hoog tijd voor een kritische zelfreflectie, voordat oude tijden herleven. Lees verder

blogs

22 maart 2012 • Jeroen Niemans

Hoopvolle zoektocht naar nieuwe rol ontwerper

Winnend plan van interessante Eo Wijers-prijsvraag kent geen eindbeeld, maar een strategie om bewoners zelf hun toekomst te laten bouwen. Lees verder

blogs

13 oktober 2011 • Jeroen Niemans

Ontplannen en loslaten

In de ruimtelijke ordening moeten alle spelers het nieuwe spel van het kleine weten te doorgronden Lees verder

blogs

18 januari 2011 • Jeroen Niemans

Op zoek naar de Nieuwe Ruimtelijke Ordening

We smachten naar aansprekende en succesvolle voorbeeldprojecten. Maar misschien staren we bij deze zoektocht wel te veel naar onze eigen navel. Lees verder

blogs

13 oktober 2010 • Jeroen Niemans

Geen nieuwe idealen nodig?

Verrassende eensgezindheid bij ronde tafel gesprek over nieuwe idealen Lees verder

Ruimtelijke ordening in de juiste versnelling

RUIMTEVOLK mengt zich in de verkiezingen (deel 2) Lees verder