Logo Ruimtevolk klein

Judith Westerink

Functie

Onderzoeker

Contact

www.boerenvoornatuur.nl
judith.westerink@wur.nl

Judith Westerink werkt als onderzoeker bij Alterra Wageningen UR. Zij kijkt met een planologische / bestuurskundige blik naar ontwikkelingen op het gebied van natuur en landbouw, stad en land. Zij was onder meer projectleider van het onderzoek Boeren voor Natuur.

Geen berichten gevonden.