Logo Ruimtevolk klein

Sjors de Vries

Functie

Sociaal geograaf
Directeur en adviseur

Contact

https://ruimtevolk.nl
sjors.devries@ruimtevolk.nl
06 12 22 96 62


Sjors heeft RUIMTEVOLK opgericht vanuit de overtuiging dat de mens meer centraal moet staan in ruimtelijke vraagstukken. Zijn kracht is het vertalen van de vooruitstrevende opgaven van de 21e eeuw naar praktische perspectieven. Sjors is een spin in het web van de ruimtelijke ordening en hij organiseert voor opdrachtgevers graag kennis rondom elk mogelijk ruimtelijk vraagstuk. Sjors is van huis uit planoloog en sociaal geograaf.

blogs

15 mei 2017 • Janneke Rutgers en Sjors de Vries

Regiodeals: koppeling tussen nationale en regionale agenda’s

Het denken en handelen op regionale schaal krijgt steeds meer vorm. Of het nu gaat om stedelijke regio’s of plattelandsregio’s: gestaag dringt het besef door dat de grote maatschappelijke opgaven vragen om een regionale oriëntatie en aanpak. In veel Nederlandse regio’s worden deze opgaven en nieuwe perspectieven actief onderzocht en vormgegeven. Om kansen daadwerkelijk te kunnen benutten en de uitvoering kracht bij te zetten, moeten nationale en regionale agenda’s beter op elkaar worden afgestemd. Een nieuw arrangement tussen regio’s en Rijk biedt kansen: de Regiodeal. Lees verder

blogs

25 maart 2017 • Anne Seghers en Sjors de Vries

Het publiek domein als grote gelijkmaker

Door de eeuwen heen was de stad de plek waar de werelden van arm en rijk voortdurend met elkaar in aanraking kwamen. De (semi) publieke ruimte van straten, pleinen, parken en koffiehuizen was de plek voor binding en ongedwongen ontmoeting tussen mensen van uiteenlopende sociale herkomst. Dit beeld is de veranderd. De stedeling van nu trekt zich steeds verder terug in zijn eigen bubbel, ook in de publieke ruimte. In deze longread gaan Sjors de Vries en Anne Seghers op zoek naar de gevolgen van deze ontwikkeling. Hun conclusie: er zijn nieuwe ruimtelijke strategieën nodig om ontmoeting en het doorprikken van deze bubbels in het publieke domein te stimuleren. Ze benoemen vijf opgaven voor de moderne stedenbouw en stadsplanning. Lees verder

blogs

8 september 2016 • Sjors de Vries

De energietransitie: dé ruimtelijke opgave met stip

De snelheid van en draagvlak voor de energietransitie wordt in hoge mate bepaald door kennis en competenties in het ruimtelijk domein. Lees verder

blogs

30 juni 2016 • Peter Pelzer en Sjors de Vries

De roep om een regisserende overheid

Een faciliterende overheid is geen overheid. Steden en regio's hebben in toenemende mate behoefte aan een ambitieuze en ondernemende overheid die de lijnen van het nieuwe speelveld uitzet. Lees verder

blogs

21 april 2016 • Sjors de Vries

Stad maken met de logica van de Next Economy

Het creëren van duurzame, productieve en inclusieve steden daagt ruimtelijke professionals uit tot een nieuw bewustzijn over de eigen rol in de planningspraktijk. Lees verder

blogs

1 september 2013 • Sjors de Vries

De ontdekking van het wijkkapitaal

Het 'wijkkapitaal' en 'gedeeld eigenbelang' bieden een interessant denkkader en nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing. Lees verder